T323 Křesťanská sociální etika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
Katedra filosofie a teologie - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 12:00–13:30 3, kromě Po 26. 3. až Pá 13. 4., kromě Po 21. 5. až Pá 1. 6.
Předpoklady
( S112 Úvod do sociální práce && T225 Biblistika && T223 Etika pro pomáhající profese && S306 Sociální politika v mezinárodním kontextu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět křesťanská sociální etika je součástí teologické etiky. Stanovuje etické principy, zásady a normy, které se týkají nikoli chování jedince (= individuální etika), ale správného fungování sociálních struktur – institucí (rodina, ekonomika, politika, zákony, kultura, sociální služby atd.). Vychází z Bible a z tradice církve, těsně souvisí s filozofií, politologií, sociologií, ekonomikou. Navazuje rovněž na praktickou teologii, protože ukazuje, jak se církev angažuje v sociální, politické a ekonomické oblasti. Křesťanská sociální etika vytváří východisko pro etické jednání v sociální politice a částečně i v sociální práci – nabízí křesťanská kritéria k utváření politických a hospodářských systémů a institucí a k chování člověka v jejich rámci. Zároveň pomáhá k pochopení složitých strukturálních vazeb v globalizovaném světě.
Osnova
 • Témata přednášek
 • Úvod, literatura, definice individuální a sociální etiky, témata, metoda, bible a dějiny
 • Vývoj katolického sociálního myšlení
 • Protestantská sociální etika a alternativní teologické směry v katolické církvi
 • List Pokoj a dobro
 • Principy KSE: přehled, lidská důstojnost
 • Principy KSE: společné dobro, solidarita, subsidiarita, všeobecné určení statků; přehled oblastí KSE
 • Politika: stát a právo
 • Hospodářství, lidská práce
 • Kultura: výchova, vzdělání, umění, média
 • Rodina
 • Ekologie, mír
 • Globální sociální spravedlnost
Literatura
 • ANZENBACHER, Arno. Křesťanská sociální etika :úvod a principy. Translated by Karel Šprunk. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 254 s. ISBN 8073250306. info
 • Katolická církev. Papež. Sociální encykliky : 1891-1991. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 505 s. ISBN 80-7113-154-7. info
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2019, zima 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.