S306 Sociální politika v mezinárodním kontextu

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2017
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 8:30–10:00 3, kromě Po 23. 10. až Pá 24. 11., kromě So 23. 12. až Út 2. 1.
Předpoklady
S2061 Sociální politika I. || S114 Úvod do sociální politiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat základní orientaci v mezinárodní politice; poznat současnou globální sociální situaci včetně jejích příčin a možností pomoci; orientovat se v hlavních mezinárodních politických institucích (OSN, NATO, MMF, SB, OBSE, OECD); seznámit se s historií, institucemi a politikami Evropské unie.
Osnova
 • Globalizace, stav současného světa; Globální sociální problémy, rozvojová pomoc; Organizace spojených národů; NATO; Rada Evropy, OBSE, OECD; Evropská unie: vznik a historie, současná organizace a fungování; Evropská unie: jednotlivé politiky; Evropská unie: sociální politika.
Literatura
  povinná literatura
 • ROMANCOV, Michael a kol. Mezinárodní organizace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7380-310-0.
 • Učebnice evropské integrace. Edited by Petr König - Lubor Lacina - Jan Přenosil. 2., aktualiz. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007. 402 s. ISBN 9788073640446. info
  doporučená literatura
 • KOLDINSKÁ, Kristina, ed. a ŠTEFKO, Martin, ed. Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2011. 240 s. ISBN 978-80-87284-14-8.
 • EASTERLY, William Russell. Břímě bílého muže: proč pomoc Západu třetímu světu selhává?. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 454 s. XXI. století; sv. 7. ISBN 978-80-200-1776-5.
 • BRDEK, Miroslav a Hana JÍROVÁ. Sociální politika v zemích EU a ČR. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998. 391 s. ISBN 808596371X. info
Výukové metody
Přednášky s využitím powerpointové prezentace, diskuze, příklady.
Metody hodnocení
Znalostní písemný test v závěru semestru; písemná práce - zahraniční příklady dobré praxe (zadání práce je uvedeno ve studijních materiálech v prezentaci z úvodního setkání) - hodnoceno splněno x nesplněno. Hodnocení testu: 31 - 30: A 29 - 28: B 27 - 25: C 24 - 22: D 21 - 20: E -------------- 19 a méně: F
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2017/S306