S2061 Sociální politika I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2011
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 13:45–15:15 6, kromě Po 24. 10. až Čt 27. 10., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolvent tohoto předmětu by měl zvládnout základní témata předmětu Sociální politika. Jde o minimální penzum znalostí a dovedností, které umožňuje profesionálně řešit dilemata a situace, jež vyplývají z účasti sociálního pracovníka a jeho klientů v systému sociální politiky. Konkrétně se jedná o 1. znalost základních pojmů, principů a poznatků teorie sociální politiky 2. schopnost nalézt podrobné informace o těchto pojmech, principech a poznatcích v relevantní literatuře 3. schopnost uplatnit tyto pojmy, principy a poznatky při interpretaci vlastní pozice sociálního pracovníka a jeho zaměstnavatelské organizace v systému sociálních služeb a ve společnosti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci podmínek uspokojování potřeb lidí a podmínek realizace sociálních práv občanů
Osnova
 • 1. Uvedení do předmětu, základní pojmy a souvislosti, struktura výuky, požadavky k absolvování
 • 2. Politická, ekonomická a sociální situace v ČR
 • 3. Geneze a historie sociálně politických myšlenek a institucí
 • 4. Sociální teorie
 • 5. Sociální práva, mezinárodní organizace a dokumenty
 • 6. Chudoba a sociální vyloučení
 • 7. Ekonomické předpoklady fungování sociální politiky, státní rozpočet
 • 8. Sociální stát, jeho pojetí, historie, krize, typologie
 • 9. Systém sociální politiky v ČR, ekologická politika
 • 10. Sociální správa
 • 11. Trendy, problémy, mezinárodní srovnání
Literatura
  povinná literatura
 • Krebs, V. a kol.: Sociální politika. ASPI Publishig, Praha 2002
 • Tomeš, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha, Portál, 2010.
 • Potůček, M.: Sociální politika. Praha, SLON 1995.
  doporučená literatura
 • VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky. Praha, Portál, 2007.

 • BUCHTOVÁ, Božena a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha, Grada, 2002

  HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie. Praha, Portál, 2006.

  MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha, SLON, 1999.

 • PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha, ASPI, 2008.

  SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor. Praha, Portál, 2010

  VEČEŘA, Miloš. Sociální stát, východiska a přístupy. Praha, SLON, 1993.

Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
Písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2011/S2061