S306 Sociální politika v mezinárodním kontextu

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 12:00–13:30 3, kromě Po 26. 10. až Pá 27. 11.
Předpoklady
S2061 Sociální politika I. || S114 Úvod do sociální politiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat základní orientaci v mezinárodní politice; poznat současnou globální sociální situaci včetně jejích příčin a možností pomoci; orientovat se v hlavních mezinárodních politických institucích (OSN, NATO, MMF, SB, OBSE, OECD); seznámit se s historií, institucemi a politikami Evropské unie, orientovat se v otázkách sociálního zabezpečení při pohybu v rámci EU i v rozdílnostech sociálních politik jednotlivých členských států.
Osnova
  • Globalizace, stav současného světa; Globální sociální problémy, rozvojová pomoc; Organizace spojených národů; NATO; Rada Evropy, OBSE, OECD; Evropská unie: vznik a historie, současná organizace a fungování; Evropská unie: jednotlivé politiky; Evropská unie: sociální politika.
Literatura
    povinná literatura
  • ROMANCOV, Michael a kol. Mezinárodní organizace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7380-310-0.
  • Učebnice evropské integrace. Edited by Petr König - Lubor Lacina - Jan Přenosil. 2., aktualiz. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007. 402 s. ISBN 9788073640446. info
    doporučená literatura
  • EASTERLY, William Russell. Břímě bílého muže: proč pomoc Západu třetímu světu selhává?. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 454 s. XXI. století; sv. 7. ISBN 978-80-200-1776-5.
  • KOLDINSKÁ, Kristina, ed. a ŠTEFKO, Martin, ed. Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2011. 240 s. ISBN 978-80-87284-14-8.
  • BRDEK, Miroslav a Hana JÍROVÁ. Sociální politika v zemích EU a ČR. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998. 391 s. ISBN 808596371X. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, prezentace (Power-point)
Metody hodnocení
Znalostní test v závěru semestru; souborná ústní zkouška ze všech čtyř semestrů sociální politiky ve zkouškovém období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017.