S306 Sociální politika v mezinárodním kontextu

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 12:00–13:30 3, kromě Po 27. 10. až Pá 28. 11., kromě Po 22. 12. až Pá 2. 1.
Předpoklady
S2061 Sociální politika I. || S114 Úvod do sociální politiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat základní orientaci v mezinárodní politice; poznat současnou globální sociální situaci včetně jejích příčin a možností pomoci; orientovat se v hlavních mezinárodních politických institucích (OSN, NATO, MMF, SB, OBSE, OECD); seznámit se s historií, institucemi a politikami Evropské unie, orientovat se v otázkách sociálního zabezpečení při pohybu v rámci EU i v rozdílnostech sociálních politik jednotlivých členských států.
Osnova
  • Globalizace, stav současného světa; Globální sociální problémy, rozvojová pomoc; Organizace spojených národů; NATO; Rada Evropy, OBSE, OECD; Evropská unie: vznik a historie, současná organizace a fungování; Evropská unie: jednotlivé politiky; Evropská unie: sociální politika.
Výukové metody
Přednášky, diskuse, prezentace (Power-point)
Metody hodnocení
Znalostní test v závěru semestru; souborná ústní zkouška ze všech čtyř semestrů sociální politiky ve zkouškovím období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017.