S2101 Odborná praxe informativní III.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
3 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
PhDr. Vladimír Mašát (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
NOW ( S2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III. )
Korekvizity - S2091 Metodický a supervizní seminář k odborné praxi III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat přehled a informace o síti sociálních služeb, zařízení, programech a metodách sociální a pastorační práce zaměřených na pomoc lidem v v obtížných nebo krizových životních situacích. Vytvářet odbornou způsobilost, motivovat k hledání a nalézání profesní identity a podporovat žádoucí postoje.
Osnova
  • Student absolvuje 3 týdenní odborné praxe v zařízeních podle vlastního výběru z nabídky školy podle předepsaného schématu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
    neurčeno
  • Sociální práce v praxi :specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 351 s. ISBN 807367002X. info
  • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
  • Etický kodex sociálních pracovníků české republiky
Výukové metody
Student absolvuje praxe v zařízeních zaměřených na problémy lidí, kteří se ocitli v obtížných nebo krizových životních situacích. Jde o zařízení poskytující sociální služby (1) ohroženým a zanedbávaným dětem a dysfunkčním rodinám, (2) dětem a mládeži s výchovnými problémy, dětským a mladistvým pachatelům trestné činnosti, (3) dospělým ohroženým sociálním vyloučením, pachatelům trestné činnosti, (4) lidem s tělesným, smyslovým, mentálním handicapem (5) seniorům
Metody hodnocení
Student si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy tak, aby se seznámil se službami pro uvedené cílové skupiny. Jednu z praxí musí absolvovat v rámci státní správy. Jedna z praxí musí splňovat kriteria pro pastorační praxi. Individuální plán praxe zpracuje student před každou z praxí, konzultuje jej s učitelem praxe a vedoucím praxe na pracovišti. Z každé odborné praxe blokové informativní student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu minimálně 2 NS, v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. Zprávu založí do svého Portfolia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013.