X310 Odborná praxe bloková k absolutoriu

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Anderová (přednášející)
Ing. Bc. Ivana Adámková (cvičící)
Mgr. Jan Matěj Bejček, DiS. (cvičící)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (cvičící)
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Frydrychová (cvičící)
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (cvičící)
Mgr. Zdeňka Heřmánková (cvičící)
Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (cvičící)
Bc. Pavel Kaplan (cvičící)
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (cvičící)
Mgr. Anna Klimešová (cvičící)
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (cvičící)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Najbrtová (cvičící)
Mgr. Marie Ortová (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (cvičící)
Jana Zajícová (cvičící)
Garance
Mgr. Tereza Najbrtová
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat nebo doplnit údaje, informace a poznatky potřebné ke zpracování absolventské (bakalářské) práce pomocí kontaktu s pracovištěm (výzkumy, ankety, ověření údajů, atd.).
Osnova
  • 2 týdny v LS 3. ročníku
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2024/X310