X310 Odborná praxe bloková k absolutoriu/Diplomní praxe

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2015
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Ing. Bc. Ivana Adámková (cvičící)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (cvičící)
Mgr. Hana Čížková (cvičící)
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. (cvičící)
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (cvičící)
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (cvičící)
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (cvičící)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (cvičící)
PhDr. Vladimír Mašát (cvičící)
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (cvičící)
Mgr. Marie Ortová (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Marie Vorlová (cvičící)
Jana Zajícová (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat nebo doplnit údaje, informace a poznatky potřebné ke zpracování absolventské (bakalářské) práce pomocí kontaktu s pracovištěm (výzkumy, ankety, ověření údajů, atd.).
Osnova
  • 2 týdny v LS 3. ročníku
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.