S214 Specifické metody sociální práce

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 13:45–15:15 6, kromě So 18. 2. až So 25. 2., kromě Po 6. 3. až Pá 10. 3., kromě Po 3. 4. až Pá 7. 4., kromě St 12. 4. až Út 18. 4., kromě Út 2. 5. až Pá 5. 5.
Předpoklady
(( S205 Základní metody sociální práce && ( S201 Psychopatologie || V201 Psychopatologie )) && ( S2042 Rizikové skupiny II. || NOW ( S2042 Rizikové skupiny II. ))) || FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat znalosti o metodách sociální práce se specifickými skupinami klinetů, dovednosti porozumět potřebám, které vypývají z náročných životních situací klientů, orientovat se v síti služeb a zvolit adekvátní způsoby řešení. Výuka je tématicky propojena s odbrnými praxemi ve 2. ročníku
Osnova
 • Specifika sociální práce s vybranými cílovými skupinami (senioři, nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, atd...) Krizová intervence Videotrénink interakcí Supervize v sociální práci Využití vybraných teorií sociální práce při práci s klienty Genogram a ekomapa Techniky aktivního naslouchání Škálovací otázka Terénní sociální práce – Streetwork a nízkoprahové sociální služby Sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
Literatura
  doporučená literatura
 • R. Jedlička, P. Klíma, J. Němec, J. Pilař : Děti a mládež v obtížných životních situacích
 • Havrdová Z., Hajný M. a kol. : Praktická supervize
 • O.Matoušek a kol., Encyklopedie sociální práce, ISBN: 978-80-262-0366-7
 • H. Haškovcová: Fenomén stáří
 • Kuzniková I.a kol.: Sociální práce ve zdravotnictví, Praha: Grada 2011
 • Špatenková N. a kol.: Krizová intervence pro praxi
 • K. Janoušková, D. Nedělníková a kol.: Profesní dovednosti terénních sociálnich pracovníků (sborník studijních textů , Ostravská univerzita v Ostravě
 • Mahrová, G., Venglářová,M. : Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
  neurčeno
 • O. Matoušek: Metody a řízení sociální práce;
Výukové metody
přednáška cvičení práce ve skupinách
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu. Zkouška zahrnuje témata z kurzů Specifické metody SP a Základní metody SP. Jeden pokus řádný, max. dva pokusy opravné - pouze z vypsaných termínů na zkoušku v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2017/S214