S201 Psychopatologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2013
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Anna Klimešová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Pá 10:15–11:45 6, kromě Po 28. 10. až Pá 1. 11., kromě Po 23. 12. až Pá 3. 1.
Předpoklady
S104 Obecná a vývojová psychologie
Absolvovaný kurz Obecné a vývojové psychologie a Sociální psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz se věnuje současnému pojetí duševních nemocí na základě Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize MKN zejména s důrazem na sociální význam těchto nemocí a psychatologii z hlediska jednotlivých vývojových etap člověka-psychopatologie dětství, dospívání, dospělosti a stáří.
Osnova
 • 1. Duševní zdraví, norma a normalita. Diagnostika duševních poruch, MKN-10. Patogeneze. Obecná psychopatologie - Emoce a jejich poruchy.
 • 2. Obecná psychopatologie - vědomí, spánek, pozornost, vůle a jejich poruchy.
 • 3. Obecná psychopatologie - vnímání, paměť, myšlení, řeč a jejich poruchy.
 • 4. Poruchy osobnosti.
 • 5. Poruchy vyvolané alkoholem a tabákem.
 • 6. Afektivní poruchy.
 • 7. Schizofrenní poruchy.
 • 8. Neurotické poruchy.
 • 9. Behaviorální syndromy.
 • 10. Psychopatologie dětského věku.
 • 11. Psychické poruchy ve stáří.
 • 12. Test.
Literatura
  povinná literatura
 • Psychopatologie a psychiatrie :pro psychology a speciální pedagogy. Edited by Eva Češková - Hana Kučerová - Mojmír Svoboda. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 317 s. ;. ISBN 8073671549. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004, 870 s. ISBN 8071788023. info
  doporučená literatura
 • COHEN, Robert S. Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi : The presentations of clinical psychiatry (Orig.). Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 190 s. ISBN 80-7178-497-4. info
 • GREENBERG, Joanne. Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem : I never promised you a rose garden (Orig.). Translated by Luboš Trávníček - Libuše Trávníčková. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1998, 277 s. ISBN 80-85875-52-7. info
 • HANUŠ, Miroslav. Bílá cesta mužů : román. Vyd. 1. Praha: Václav Petr, 1944, 268 s. : i. info
  neurčeno
 • Speciální psychiatrie. Edited by Petr Zvolský. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 206 s. ISBN 807184666X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečný test: 28 otázek s nabídkou odpovědí, z nichž pouze jedna je správná; pro splnění zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 16 bodů z 28
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2013/S201