S201 Psychopatologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Pá 10:15–11:45 6, kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Předpoklady
S104 Obecná a vývojová psychologie
Absolvovaný kurz Obecné a vývojové psychologie a Sociální psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz se věnuje současnému pojetí duševních nemocí na základě Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize MKN zejména s důrazem na sociální význam těchto nemocí a psychatologii z hlediska jednotlivých vývojových etap člověka-psychopatologie dětství, dospívání, dospělosti a stáří.
Osnova
  • 1. Duševní zdraví a nemoc. Norma. Příčiny psychických poruch.Historie psychiatrické péče. Etické a právní aspekty spojené s psychiatrickou a psychologickou léčbou. MKN-10. 2. Základní pojmy v psychopatologii-obecná psychopatologie. Psychodiagnostika. Léčba-biologická, psychoterapeutická, sociální. 3. Organické duševní poruchy-demence, delirium. 4. Závislosti-závislost na alkoholu. 5. Závislosti-závislost na opioidech, stimulanciích, halucinogenech, kanabinoidech, ostatních psychoaktivních látkách. 6. Návykové a impulzivní poruchy. Poruchy příjmu potravy.Poruchy osobnosti. 7. Schizofrenie. 8. Poruchy nálady. 9. Neurotické poruchy. 10. Stres, náročné životní situace, způsoby vyrovnávání se se stresem. Posttraumatická stresová porucha. Syndrom vyhoření. 11. Psychopatologie dětského věku. 12. Opakování-psychopatologická problematika z hlediska vývojových etap člověka-psychopatologie dětství, dospívání, dospělosti a stáří.
Literatura
    povinná literatura
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004, 870 s. ISBN 8071788023. info
    doporučená literatura
  • Psychopatologie a psychiatrie :pro psychology a speciální pedagogy. Edited by Eva Češková - Hana Kučerová - Mojmír Svoboda. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 317 s. ;. ISBN 8073671549. info
    neurčeno
  • Speciální psychiatrie. Edited by Petr Zvolský. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 206 s. ISBN 807184666X. info
Metody hodnocení
Závěrečná písmená práce obsahující 3 části: 1/2 otevřené otázky max. 10 bodů 2/test - max. 5 bodů 3/otázku na literaturu-1 učebnice a 1 odborná publikace -max. 5 bodů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013.