S1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (cvičící)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S1092/B: každé liché pondělí 10:15–11:45 2, kromě Po 21. 4. až Pá 30. 5. ; a Po 28. 4. 10:15–11:45 2, Po 12. 5. 10:15–11:45 2, Po 26. 5. 8:30–13:00 aula, I. Čihánková
S1092/C: každé liché pondělí 10:15–11:45 4, kromě Po 21. 4. až Pá 30. 5. ; a Po 28. 4. 10:15–11:45 4, Po 12. 5. 10:15–11:45 4, Po 26. 5. 8:30–13:00 aula, R. Kuchař
S1092/D: každé liché pondělí 10:15–11:45 5, kromě Po 21. 4. až Pá 30. 5. ; a Po 28. 4. 10:15–11:45 5, Po 12. 5. 10:15–11:45 5, Po 26. 5. 8:30–13:00 5, M. Ortová
S1092/E: každé sudé pondělí 10:15–11:45 7, kromě Po 3. 2. až Pá 21. 2., kromě Po 21. 4. až Pá 30. 5. ; a Po 10. 2. 10:15–11:45 7, Po 5. 5. 10:15–11:45 7, Po 19. 5. 10:15–11:45 7, Po 26. 5. 8:30–13:00 aula, H. Čížková
S1092/F: každé sudé pondělí 10:15–11:45 2, kromě Po 3. 2. až Pá 21. 2., kromě Po 21. 4. až Pá 30. 5. ; a Po 10. 2. 10:15–11:45 2, Po 5. 5. 10:15–11:45 2, Po 19. 5. 10:15–11:45 2, Po 26. 5. 8:30–13:00 aula, I. Čihánková
S1092/G: každé sudé pondělí 10:15–11:45 4, kromě Po 3. 2. až Pá 21. 2., kromě Po 21. 4. až Pá 30. 5. ; a Po 10. 2. 10:15–11:45 4, Po 5. 5. 10:15–11:45 4, Po 19. 5. 10:15–11:45 4, Po 26. 5. 8:30–13:00 aula, R. Kuchař
S1092/H: každé sudé pondělí 10:15–11:45 5, kromě Po 3. 2. až Pá 21. 2., kromě Po 21. 4. až Pá 30. 5. ; a Po 10. 2. 10:15–11:45 5, Po 5. 5. 10:15–11:45 5, Po 19. 5. 10:15–11:45 5, Po 26. 5. 8:30–13:00 5, M. Ortová
S1092/I: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vorlová, jen pro kombinované studium Jabok
S1092/J: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Ortová, Jen pro kombinované studium ETF
Předpoklady
(( S1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I. ) && NOW ( S1102 Odborná praxe informativní II. )) || FORMA ( K )
Korekvizita : Odborná praxe informativní II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: společný seminář – příprava závěrečného semináře k praxi;
 • Téma: Speciální školy, specifické potřeby dětí, žáků a studentů, individuální vzdělávací plán;
 • Téma: Vyhodnocení praxe ve speciálních školách, silné a slabé stránky;
 • Téma: Dětské domovy, systém náhradní výchovy v ČR;
 • Téma: Vyhodnocení praxe v dětských domovech;
 • Téma: Diagnostické ústavy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy;
 • Téma: Vyhodnocení praxe v ústavech, využití všech dosud získaných dovedností;
 • Téma: Závěrečný seminář;
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004, 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model : praktická příručka ... Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek, Translated by Petra Svobodová. Tišnov: Sdružení SCAN, 2002, 88 s. ISBN 808662000X. info
Výukové metody
Výuka probíhá v malých skupinách, důraz je kladen na aktivitu studentů. Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2014/S1092