S1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2013
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (cvičící)
Ing. Miroslav Klípa (cvičící)
PaedDr. Marie Vorlová (cvičící)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S1091/A: Po 16. 9. až Po 14. 10. každé sudé pondělí 10:15–11:45 7 a Po 4. 11. až Po 2. 12. každé liché pondělí 10:15–11:45 7, H. Čížková
S1091/B: Po 16. 9. až Po 14. 10. každé sudé pondělí 10:15–11:45 1 a Po 4. 11. až Po 2. 12. každé liché pondělí 10:15–11:45 1, I. Čihánková
S1091/C: Po 16. 9. až Po 14. 10. každé sudé pondělí 10:15–11:45 4 a Po 4. 11. až Po 2. 12. každé liché pondělí 10:15–11:45 4, R. Kuchař
S1091/D: Po 16. 9. až Po 14. 10. každé sudé pondělí 10:15–11:45 5 a Po 4. 11. až Po 2. 12. každé liché pondělí 10:15–11:45 5, M. Ortová
S1091/E: Po 23. 9. až Po 21. 10. každé liché pondělí 10:15–11:45 7 a Po 11. 11. až Po 9. 12. každé sudé pondělí 10:15–11:45 7, H. Čížková
S1091/F: Po 23. 9. až Po 21. 10. každé liché pondělí 10:15–11:45 1 a Po 11. 11. až Po 9. 12. každé sudé pondělí 10:15–11:45 1, I. Čihánková
S1091/G: Po 23. 9. až Po 21. 10. každé liché pondělí 10:15–11:45 4 a Po 11. 11. až Po 9. 12. každé sudé pondělí 10:15–11:45 4, R. Kuchař
S1091/H: Po 23. 9. až Po 21. 10. každé liché pondělí 10:15–11:45 5 a Po 11. 11. až Po 9. 12. každé sudé pondělí 10:15–11:45 5, M. Ortová
S1091/I: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vorlová, Pro studenty kombinované formy studia Jabok
S1091/J: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Ortová, Pro studenty kombinované formy studia ETF UK
Předpoklady
NOW ( S1101 Odborná praxe informativní I. )
Korekvizita : Odborná praxe bloková informativní I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Praxe na Jaboku, organizační pokyny, rozdělení do skupin;
 • Téma: Dosud absolvované praxe a další zkušenosti související s oborem, základy reflexe a sebereflexe;
 • Téma: Význam praxe, role praktikanta, hranice této role;
 • Dokumenty Individuální plán praxe, Zpráva z praxe;
 • Téma: Mateřské školy, individuální práce s klientem;
 • Téma: Vyhodnocení praxe v mateřské škole, vyhodnocení vlastní činnosti;
 • Téma: Úmluva o právech dítěte;
 • Téma: Úmluva o právech dítěte
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004, 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002, 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Výuka probíhá v malých skupinách, důraz je kladen na aktivitu studentů. Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2013/S1091