S1102 Odborná praxe informativní II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
3 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
( NOW ( S1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II. )) || FORMA ( K )
Korekvizity - S1092 Metodický a supervizní seminář k odborné praxi II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat přehled a informace o vybraných institucích a zařízeních v resortu školství a o jejich zaměření, cílech, způsobech a metodách práce.
Osnova
 • Téma: Základní nebo střední školy pro děti se speciálními potřebami, církevní nebo alternativní;
 • Téma: Dětské domovy;
 • Téma: Diagnostické a výchovné ústavy, dětské domovy se školou;
Literatura
  doporučená literatura
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  neurčeno
 • - Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Metody hodnocení
Student si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy, vypracuje před každou z praxí individuální plán praxe podle předepsaného vzoru, úspěšně absolvuje všechny praxe v požadovaném rozsahu a v zařízeních předepsaných typů, vypracuje z každé praxe Zprávu z praxe, vede své vlastní Portfolio, které obsahuje, Individuální plány všech praxí, Zprávy z absolvovaných praxí, Hodnocení studenta pracovištěm, Další materiály získané na pracovišti
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2014/S1102