T383 Sociálně zaměřené biblické texty

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 8:30–10:00 1, kromě Po 26. 10. až Pá 27. 11.
Předpoklady
T225 Biblistika I.
Jedná se o předmět navazující na předmět Biblistika I; absolvování předmětu Biblistika I je tedy nutnou podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl: Učit se hledat souvislosti mezi biblickým poselstvím a sociální prací jako skutečnosti, která z něj vychází.
Výukové metody
Forma výuky je seminární.
Předmětem jednotlivých setkání bude diskuze nad vybranými biblickými tématy, které budou ve spolupráci s učitelem dohodnuty vždy při předchozím setkání; každý student se na tuto diskuzi připraví doma.
Metody hodnocení
Podmíky získání zápočtu:
1) účast 80% povinná (tolerují se 2 omluvené absence)
2) aktivita při přípravě a diskuzi
3) Závěrečná práce reflektující jedno z probíraných témat v rozsahu 3 stran
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017.