T383 Sociálně zaměřené biblické texty

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2010
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 8:30–10:00 1
Předpoklady
Student absolvoval předmět Biblistika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl: Učit se hledat souvislosti mezi biblickým poselstvím a sociální prací
Výukové metody
Forma výuky: seminární; Při prvním setkání každý student dostane předem připravenou esej, která zpracovává některé biblické téma v souvislosti se sociální prací. Úkolem studenta je na tuto esej kriticky reagovat (jak na zpracování biblického tématu, tak na jeho aplikaci v sociální práci) a svou reakci spolu s esejí představit na společném setkání. Úkolem ostatních studentů je reagovat v diskuzi na takto představené téma. Setkání bude doplněno výkladem daných biblických textů učitelem.
Metody hodnocení
Podmíky získání zápočtu: 1) účast povinná (tolerují se 2 omluvené absence) 2) aktivita při přípravě a diskuzi 3) zpracování tématiky prezentované při setkání v rozsahu min 3 stran textu, s patřičnými formálními náležitostmi (nepočítá se titulní strana, obsah, literatura atd.); práce bude mít toto členění: úvod, zpracování tématu (toto bude rozděleno na část biblickou, s výkladem příslušného biblického textu za použití literatury, a část týkající se sociální práce a poukazující na souvislosti s biblickým textem), závěr.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2011, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017.