T383 Sociálně zaměřené biblické texty

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 8:30–10:00 1, kromě St 20. 4. až Út 26. 4.
Předpoklady
Jedná se o předmět navazující na předmět Biblistika I; absolvování předmětu Biblistika I je tedy nutnou podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl: Učit se hledat souvislosti mezi biblickým poselstvím a sociální prací jako skutečnosti, která z něj vychází.
Výukové metody
Forma výuky je seminární.
Předmětem jednotlivých setkání bude diskuze nad esejemi, které studenti odevzdali v předmětu Biblistika I.
Každý student podle učitelem předložené metodologie zpracuje biblický text, který si zvolil v eseji do předmětu Biblistika I a to, k čemu po tomto zpracováni dospěl, aplikuje na svou zkušenost se sociální prací; srovná přitom, zda se oproti eseji do Biblistiky I posunul v sociální práci někam jinam. Důraz musí být kladen na biblický text, nikoli na zkušenost se sociální prací, jako tomu bylo v případě eseje do předmětu Biblistika I.
Následuje diskuse.
Metody hodnocení
Podmíky získání zápočtu:
1) účast 80% povinná (toleruje se 1 omluvené absence)
2) aktivita při přípravě a diskuzi
3) Odevzdaná práce zpracovaná podle náležitých metodologických kritérií pro seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017.