S2071 Metody sociálních výzkumů I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Klimešová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 10:15–11:45 6, kromě Po 8. 10. až Pá 12. 10., kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě Po 5. 11. až Pá 9. 11., kromě Po 3. 12. až Pá 7. 12., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V letním semestru se student zorientuje v odborných a populárně naučných informačních zdrojích, naučí se pracovat s databází a vyhledávat články k zadanému tématu, dovede se orientovat v odborném sdělení a vytvořit shrnutí s odpovídajícím citováním zdrojů. Student dovede odprezentovat před auditoriem výzkumné sdělení tak, aby sdělil podstatné informace.
Literatura
    povinná literatura
  • SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 256 s. ISBN 978-80-7367-778-7. info
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost [Disman, 2000]. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
    doporučená literatura
  • Metody pedagogického výzkumu :základy kvantitativního výzkumu. Edited by Miroslav Chráska. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 272 s. ISBN 9788024713694. info
  • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2006, 332 s. ISBN 8024713624. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 583 s. ISBN 8071788201. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.