S115 Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S115/D: Út 13:45–15:15 5, kromě Po 15. 2. až Pá 19. 2., kromě Po 15. 3. až Pá 19. 3., kromě St 31. 3. až Út 6. 4., kromě Po 19. 4. až Pá 23. 4., D. Urban
S115/K: Út 16. 3. 17:00–20:15 aula, Út 23. 3. 17:00–20:15 elearning, Út 13. 4. 17:00–20:15 online, D. Urban
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat základní znalosti a dovednosti pro práci s jednotlivcem, skupinou a komunitou. Ve výuce se využívají přednášky, power pointové prezentace, dialogické metody a zkušenosti studentů z odborných praxí, práce ve skupinách a modelové situace
Osnova
  • Osoba jako klient, příjemce pomoci a podpory v rámci sociální práce a speciální pedagogiky Práce s jednotlivcem Proces individuální práce s klientem: mapování klientova světa, hodnocení potřeb a zdrojů, cíle, plánování a průběh spolupráce, průběžné a závěrečné hodnocení Role pracovníka, profesionální vztah mezi pracovníkem a klientem Kontakt a komunikace mezi pracovníkem a klientem, podporující a rizikové faktory Práce se skupinou Typy skupin, skupina jako systém vzájemné pomoci, skupinová dynamika, skupina jako prostředek nebo kontext sociální služby/výchovné práce Práce s komunitou Vymezení komunity, cíle a modely komunitní práce, proces komunitní práce, význam komunitní práce pro integraci a inkluzi Komunitní plánování Vymezení pojmů, cíle, aktéři, proces komunitního plánování
Výukové metody
přednáška cvičení práce ve skupinách
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu. Do IS budou vypsány 3 možné termíny na písemný test - student má možnost jednoho řádného a dvou opravných termínů, vypsaných v systému.
Informace učitele
Prezenční forma 22.2. Práce s jednotlivcem: Osoba jako klient, příjemce pomoci a podpory v rámci sociální práce a speciální pedagogiky 9.2. Proces individuální práce s klienty: Role pracovníka, profesionální vztah mezi pracovníkem, a klientem 23.2. Kontakt a komunikace mezi pracovníkem a klientem, podporující a rizikové faktory 2.3. Práce se skupinou 9.3. Typy skupin Skupina jako systém vzájemné pomoci 23.3. Skupinová dynamika 30.3. Skupina jako prostředek nebo kontext sociální služby/výchovné práce 13.4. Práce s komunitou 27.4. Vymezení komunity 4.5. Cíle a modely komunitní práce Proces komunitní práce 11.5. Význam komunitní práce pro integraci a inkluzi 18.5. Komunitní plánování Vymezení pojmu 25.5. Cíle, aktéři, proces komunitního plánování Kombinovaná forma 16.3. Práce s jednotlivcem: Osoba jako klient, příjemce pomoci a podpory v rámci sociální práce a speciální pedagogiky Proces individuální práce s klienty: Role pracovníka, profesionální vztah mezi pracovníkem, a klientem Kontakt a komunikace mezi pracovníkem a klientem, podporující a rizikové faktory 23.3. Práce se skupinou Typy skupin Skupina jako systém vzájemné pomoci Skupinová dynamika Skupina jako prostředek nebo kontext sociální služby/výchovné práce 13.4. Práce s komunitou Vymezení komunity Cíle a modely komunitní práce Proces komunitní práce Význam komunitní práce pro integraci a inkluzi Komunitní plánování Vymezení pojmu Cíle, aktéři, proces komunitního plánování
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.