S2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2015
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
PhDr. Vladimír Mašát (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S2092/A: každé liché úterý 8:30–10:00 6, kromě Út 7. 4., kromě St 6. 5. až Pá 29. 5. ; a Út 3. 2. 8:30–10:00 6, Út 31. 3. 8:30–10:00 6, I. Čihánková
S2092/B: každé liché úterý 8:30–10:00 8, kromě Út 7. 4., kromě St 6. 5. až Pá 29. 5. ; a Út 3. 2. 8:30–10:00 8, Út 31. 3. 8:30–10:00 8, H. Čížková
S2092/C: každé liché úterý 8:30–10:00 7, kromě Út 7. 4., kromě St 6. 5. až Pá 29. 5. ; a Út 3. 2. 8:30–10:00 7, Út 31. 3. 8:30–10:00 7, R. Kuchař
S2092/D: každé liché úterý 8:30–10:00 2, kromě Út 7. 4., kromě St 6. 5. až Pá 29. 5. ; a Út 3. 2. 8:30–10:00 2, Út 31. 3. 8:30–10:00 2, V. Mašát
S2092/E: každé liché úterý 8:30–10:00 4, kromě Út 7. 4., kromě St 6. 5. až Pá 29. 5. ; a Út 3. 2. 8:30–10:00 4, Út 31. 3. 8:30–10:00 4, M. Vorlová
S2092/F: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Mašát, M. Vorlová, jen pro studenty kombinovaného studia Jabok
S2092/G: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Ortová, jen pro studenty kombinovaného studia ETF
Předpoklady
(( S2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III. ) && NOW ( X2102 Odborná praxe informativní IV. )) || FORMA ( K )
Korekvizita : Odborná praxe informativní IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Společný seminář, informace o organizaci a realizaci studentské konference ve 2. ročníku;
 • Téma: Volba pracoviště, individuální plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, individuální plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, individuální vyhodnocení IP;
 • Téma: Vyhodnocení praxí v LS;
 • Téma: Závěrečný seminář
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004, 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002, 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2016, léto 2017.