S2042 Rizikové skupiny II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Jelínek (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 8:30–10:00 1, kromě Po 17. 2. až So 1. 3., kromě Po 17. 3. až Pá 21. 3., kromě St 16. 4. až Út 22. 4., kromě Po 28. 4. až Pá 2. 5.
Předpoklady
(( S2041 Rizikové skupiny I. && S201 Psychopatologie ) && ( S214 Specifické metody sociální práce || NOW ( S214 Specifické metody sociální práce ))) || FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Představit a seznámit studenty s jednotlivými druhy a formami sociálních deviací a sociálně patologických jevů, jejich příčinami a důsledky pro život jednotlivců, skupin i společnosti. Pochopení těchto jevů a souvislostí je základem sociální prevence
Osnova
  • ÚVOD, SOCIÁLNÍ DEVIACE, NORMY, NORMALITA Definice deviace, vysvětlený pojmů norma, normalita, úvod do problematiky sociálních deviací TREST A VĚZEŇSTVÍ Historie trestu, funkce trestu, trestní zákoník v ČR, vězeňský systém v ČR, sociální svět vězení, penitenciární a postpenitenciátní péče, duchovní služba; KRIMINALITA, KRIMINOLOGIE A VIKTIMOLOGIE Kriminalita, její formy, statistické sbírání dat, soudní systém v ČR, historie a vývoj kriminologie, související obory, viktimologie a její vznik a účel, proces viktimizace, viktimnost, vztah oběť a pachatel; PŘÍČINY VZNIKU DEVIACÍ Biologické, psychologické a sociální příčiny vzniku deviací, teorie deprivantství, historie přístupů, nejdůležitější přístupy; DOMÁCÍ NÁSILÍ Formy DN, specifika DN, pomoc obětem a ochrana před násilníkem, typy pachatelů domácího násilí; CAN, CSA, EAN Definice pojmů, formy a příčiny vzniku, pomoc obětem, prevence; KOLEKTIVNÍ A SKUPINOVÉ ZLO Charakteristika, příčiny, projevy; rasismus a etnické konflikty, náboženské konflikty, totalitní systémy a politický extremismus, terorismus; SEXUALITA Definice, sexualita a její význam v životě člověka, sexuální deviace, sexuální orientace; PROSTITUCE Historie a příčiny prostituce, prostituce jako patologický jev, situace v ČR a ve světě, obchodování s lidmi, sociální práce s obchodovanými, související kriminalita; BEZDOMOVECTVÍ Vývoj bezdomovectví, souvislost bezdomovectví a fungování státu, objektivní a subjektivní příčiny bezdomovectví, sociální práce s bezdomovci, důsledky bezdomovectví, postoj veřejnosti; CHUDOBA Příčiny chudoby, formy chudoby v historii a dnes, rozdíly v pojmu chudoba ve světovém měřítku, chudoba jako sociální problém; IMIGRACE Formy imigrace, cílové státy a státy s největším odlivem obyvatelstva, specifika jednotlivých skupin imigrantů, situace v ČR a ve světe, řízení o mezinárodní ochranu v ČR; ZÁVISLOSTI Pojem závislost, vznik a formy závislostí, drogy legální a nelegální, přehled OPL a jejich účinků, drogová scéna, nebezpečí užívání , práce se závislostí, systém pomoci závislým v ČR, možnosti a formy prevence, legislativa; ALKOHOL A TABÁK Historie užívání alkoholu a tabáku, nebezpečí užívání, prevence užívání, dopad užívání na ekonomiku;
Metody hodnocení
1 semestrální práce po zimním semestru, závěrečná ústní zkouška ze všech témat probíraných ve školním roce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.