Informační systém JABOK

Výpis publikací

Filtrování publikací

  2022

 1. JANDEJSEK, Petr. With the Coronavirus Pandemic at the Crossroads: Reflections of Czech Students. In Jan Niklas Collet et al. Doing Climate Justice: Theological Explorations. Paderborn: Brill, Schoeningh, 2022. s. 159-174.
 2. 2021

 3. JANDEJSEK, Petr. Člověk a polis. In Ivana Noble a Zdenko Širka. Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021. s. 250-267. ISBN 978-80-246-4779-1.
 4. JANDEJSEK, Petr. Marxistické inspirace teologie osvobození. Křesťanská revue [Oikumené-Akademická YMCA]. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2021, roč. 88, č. 2, s. 3-7. ISSN 0023-4613.
 5. JANDEJSEK, Petr, Ondřej FISCHER a Martin VAŇÁČ. Studies of Theology as a Path to Dialogue. In Daniel Munteanu. Ökumene ist keine Häresie. Theologische Beiträge zu einer ökumenischen Kultur. Paderborn: BRILL. Ferdinand Schöningh, 2021. s. 352-365. ISBN 978-3-506-76018-0. doi:10.30965/9783657760183_026.
 6. 2020

 7. JANDEJSEK, Petr a Tim NOBLE. Personal and Common Good – Personal and Common Evil. Liberation Theology Perspectives. European Journal for Philosophy of Religion. 2020, roč. 12, č. 4, s. 45-62, 17 s. ISSN 1689-8311. doi:10.24204/ejpr.v12i4.3527.
 8. JANDEJSEK, Petr. Places of Hope in Social Work and Theology. In Miloš Lichner. Hope Where does our Hope lie? International Congress of the European Society for Catholic Theology (August 2019 - Bratislava, Slovakia). Zürich: LIT Verlag, 2020. s. 607-614. ISBN 978-3-643-91330-2.
 9. JANDEJSEK, Petr. Smířeni ve svobodě. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2020.
 10. 2019

 11. JANDEJSEK, Petr. Diskusní příspěvek k článku Karla Šimra „Co kdy jedny potká zlého, želí všichni jako svého: ‚Vzájemná participace‘ v kontextu teologie diakonie“. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Evangelická teologická fakulta, 2019, roč. 32, 1-2, s. 79-82. ISSN 1805-2762.
 12. JANDEJSEK, Petr. Holiness and martyrdom: Ignacio Ellacuría and the interpretation of his life and death by Jon Sobrino. Communio viatorum : a theological journal. Prague: Protestant Theological Faculty of Charles University, 2019, LXI, č. 1, s. 88-98. ISSN 0010-3713.
 13. JANDEJSEK, Petr. Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2019. 228 s. Teologie. ISBN 978-80-246-4257-4.
 14. JANDEJSEK, Petr. Narratives of Coversion and Martyrdom in the Theology of Jon Sobrino. In Judith Gruber, Sebastian Pittl, Stefan Silber, Christian Tauchner. Identitäre Verschuchungen. Identitätsverhandlungen zwischen Emanzipation und Herrschaft. Meinz: Verlag-Meinz, 2019. s. 347-356.
 15. JANDEJSEK, Petr. O chudobě nad textem papeže Františka. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2019.
 16. JANDEJSEK, Petr. Přístupy k člověku v myšlení Jorge Maria Bergoglia, papeže Františka. 2019.
 17. JANDEJSEK, Petr. Ukřižovaný lid: Příspěvek salvadorské teologie k theologia crucis. 2019.
 18. 2018

 19. FISCHER, Ondřej, Petr JANDEJSEK, Ladislav HERYÁN a Zdenko ŠIRKA. Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci. Fórum sociální práce. 2018, č. 2, s. 9-24. ISSN 2336-6664.
 20. 2017

 21. JANDEJSEK, Petr. Misie v kontextuálních teologiích Jacquese Dupuise a Jona Sobrina. In Kolektiv autorů. Teologie: duchovní a ekleziální východiska a rozvinutí. Velehradské dialogy II. 1. vyd. Olomouc: Refugium, 2017. s. 186-201. ISBN 978-80-7412-281-1.
 22. 2016

 23. JANDEJSEK, Petr. "A Ježíš prospíval v moudrosti": Rozprava o pneumatologické christologii. In ŠIRKA, Z. Š. Domov jako most. Festschschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Jihlava: Mlýn pro ETF UK, 2016. s. 37-52. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 27 (2016). ISBN 978-80-86498-59-1.
 24. 2014

 25. JANDEJSEK, Petr. Beyond the Unifying Language of Salvation that Divides: Jacques Dupuis on the Encountering of the Religious Other. In PIERCE, A. – SCHUEGRAF, O. Dialogue inside-out: Ecumenism Encounters the Religions. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014. s. 269 – 278. ISBN 978-3-374-03920-3.
 26. JANDEJSEK, Petr. Diskuse o zkušenosti v současné římskokatolické teologii: jezuité Dupuis, Haight a Sobrino. In ŠIRKA, Z. – JANDEJSEK, P. – PANAITESCU, C. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014. s. 149-166, 223 s. ISBN 978-80-260-7183-9.
 27. JANDEJSEK, Petr. Encountering the tradition of liberation theology. The case of Jon Sobrino. In HODOSSY-TAKÁCS, E. – KOFFEMAN, L. J. Pivotal Turns. Transforming Traditions in Times of Transition. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014. s. 119 – 130. ISBN 978-3-374-03871-8.
 28. ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014.
 29. JANDEJSEK, Petr. Nerovnost kořenem zla. Chudí a chudoba z pohledu teologie osvobození. Dingir. 2014, č. 1, s. 12 – 13. ISSN 1212-1371.
 30. JANDEJSEK, Petr. Tim Noble, The Poor in Liberation Theology. Pathway to God or Ideological Construct (recenze). 2014.
 31. 2013

 32. JANDEJSEK, Petr. Symbolic Mediation in the Christology of Roger Haight. Acta theologica et religionistica. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 9-17. ISSN 1338-7251.
 33. JANDEJSEK, Petr. Teologie a sociální práce: společně na cestě. Praha: ETF UK, 2013. s. 39 – 47, 8 s. ISBN 978-80-904681-1-5.
 34. 2012

 35. SVOBODOVÁ, Zuzana, Michael MARTINEK, René MILFAIT a Petr JANDEJSEK. Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-75-0.
 36. JANDEJSEK, Petr. O odpuštění, vzpomínání a milosti:příspěvek ke spiritualitě smíření. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Evangelická teologická fakulta, 2012, roč. 20, č. 1, s. 51-62. ISSN 1805-2762.
 37. JANDEJSEK, Petr. Vztah univerzality a partikularity v christologii Jona Sobrina. In Biela, Schön, Badura. Jednota v mnohosti. Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012. s. 329-342, 422 s. ISBN 978-80-88827-43-6.
 38. 2011

 39. JANDEJSEK, Petr. A God Who Enrols Himself Among the Poor: Assignment for the Church Today. Communio viatorum : a theological journal. Prague: Protestant Theological Faculty of Charles University, 2011, č. 3, s. 63-75. ISSN 0010-3713.
 40. 2010

 41. FISCHER, Ondřej a Petr JANDEJSEK. Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci. Sociální práce/Socialna praca. 2010, č. 4, s. 124-132.
 42. 2008

 43. JANDEJSEK, Petr a Zdeňka HEŘMÁNKOVÁ. Etika z pohledu lidských práv. In FISCHER, Ondřej - MILFAIT, R. Etika pro sociální práci. 1. vyd. Praha: Jabok, 2008. s. 95-113, 223 s. ISBN 978-80-904137-3-3.
 44. BAUEROVÁ, Kateřina, Petr JANDEJSEK a Ivana NOBLE. Hledání Ježíšovy tváře. Christologická čítanka. 1. vyd. Praha: Jabok, 2008. 160 s. ISBN 978-80-904137-5-7.
 45. JANDEJSEK, Petr. Sociální práce jako profese lidských práv. In FISCHER, Ondřej a kol. Etika a lidská práva v sociální práci. Praha: CSSP, 2008. s. 51-59, 107 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2022 06:04