Informační systém JABOK

Výpis publikací

Filtrování publikací

  2021

 1. JANDEJSEK, Petr. Člověk a polis. In Ivana Noble a Zdenko Širka. Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021. s. 250-267. ISBN 978-80-246-4779-1.
  čeština. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 9. 3. 2022 13:46.
 2. JANDEJSEK, Petr. Marxistické inspirace teologie osvobození. Křesťanská revue [Oikumené-Akademická YMCA]. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2021, roč. 88, č. 2, s. 3-7. ISSN 0023-4613.
  angličtina. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 9. 3. 2022 13:58.
 3. JANDEJSEK, Petr, Ondřej FISCHER a Martin VAŇÁČ. Studies of Theology as a Path to Dialogue. In Daniel Munteanu. Ökumene ist keine Häresie. Theologische Beiträge zu einer ökumenischen Kultur. Paderborn: BRILL. Ferdinand Schöningh, 2021. s. 352-365. ISBN 978-3-506-76018-0. doi:10.30965/9783657760183_026.
  URL
  Název česky: Studium teologie jako cesta k dialogu
  čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 22. 2. 2021 19:49.
 4. 2020

 5. JANDEJSEK, Petr a Tim NOBLE. Personal and Common Good – Personal and Common Evil. Liberation Theology Perspectives. European Journal for Philosophy of Religion. 2020, roč. 12, č. 4, s. 45-62, 17 s. ISSN 1689-8311. doi:10.24204/ejpr.v12i4.3527.
  URL
  Název česky: Osobní a společné dobro - osobní a společné zlo. Perspektivy teologie osvobození
  čeština. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 22. 2. 2021 19:04.
 6. JANDEJSEK, Petr. Places of Hope in Social Work and Theology. In Miloš Lichner. Hope Where does our Hope lie? International Congress of the European Society for Catholic Theology (August 2019 - Bratislava, Slovakia). Zürich: LIT Verlag, 2020. s. 607-614. ISBN 978-3-643-91330-2.
  Název česky: Místa naděje v sociální práci a teologii
  čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 22. 2. 2021 19:04.
 7. JANDEJSEK, Petr. Smířeni ve svobodě. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2020.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 9. 3. 2022 13:51.
 8. 2019

 9. JANDEJSEK, Petr. Diskusní příspěvek k článku Karla Šimra „Co kdy jedny potká zlého, želí všichni jako svého: ‚Vzájemná participace‘ v kontextu teologie diakonie“. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Evangelická teologická fakulta, 2019, roč. 32, 1-2, s. 79-82. ISSN 1805-2762.
  čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 20. 8. 2020 12:58.
 10. JANDEJSEK, Petr. Holiness and martyrdom: Ignacio Ellacuría and the interpretation of his life and death by Jon Sobrino. Communio viatorum : a theological journal. Prague: Protestant Theological Faculty of Charles University, 2019, LXI, č. 1, s. 88-98. ISSN 0010-3713.
  Název česky: Svatost a mučednictví
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: marytrdom, holiness, Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino, jesuanic martyrs
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 24. 6. 2019 10:40.
 11. JANDEJSEK, Petr. Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2019. 228 s. Teologie. ISBN 978-80-246-4257-4.
  čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 19. 12. 2019 16:39.
 12. JANDEJSEK, Petr. Narratives of Coversion and Martyrdom in the Theology of Jon Sobrino. In Judith Gruber, Sebastian Pittl, Stefan Silber, Christian Tauchner. Identitäre Verschuchungen. Identitätsverhandlungen zwischen Emanzipation und Herrschaft. Meinz: Verlag-Meinz, 2019. s. 347-356.
  čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 2. 10. 2019 21:20.
 13. JANDEJSEK, Petr. O chudobě nad textem papeže Františka. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2019.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 9. 3. 2022 13:50.
 14. JANDEJSEK, Petr. Přístupy k člověku v myšlení Jorge Maria Bergoglia, papeže Františka. 2019.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 9. 3. 2022 13:52.
 15. JANDEJSEK, Petr. Ukřižovaný lid: Příspěvek salvadorské teologie k theologia crucis. 2019.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 9. 3. 2022 13:48.
 16. 2018

 17. FISCHER, Ondřej, Petr JANDEJSEK, Ladislav HERYÁN a Zdenko ŠIRKA. Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci. Fórum sociální práce. 2018, č. 2, s. 9-24. ISSN 2336-6664.
  čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 20. 3. 2019 13:48.
 18. 2017

 19. JANDEJSEK, Petr. Misie v kontextuálních teologiích Jacquese Dupuise a Jona Sobrina. In Kolektiv autorů. Teologie: duchovní a ekleziální východiska a rozvinutí. Velehradské dialogy II. 1. vyd. Olomouc: Refugium, 2017. s. 186-201. ISBN 978-80-7412-281-1.
  Název anglicky: Mission in the contextual theologies of Jacques Dupuis and Jon Sobrino
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Mission; context, Jacques Dupuis; Jon Sobrino
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 10. 12. 2018 14:53.
 20. 2016

 21. JANDEJSEK, Petr. "A Ježíš prospíval v moudrosti": Rozprava o pneumatologické christologii. In ŠIRKA, Z. Š. Domov jako most. Festschschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Jihlava: Mlýn pro ETF UK, 2016. s. 37-52. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 27 (2016). ISBN 978-80-86498-59-1.
  Filosofie a náboženství. angličtina. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 19. 12. 2016 14:26.
 22. 2014

 23. JANDEJSEK, Petr. Beyond the Unifying Language of Salvation that Divides: Jacques Dupuis on the Encountering of the Religious Other. In PIERCE, A. – SCHUEGRAF, O. Dialogue inside-out: Ecumenism Encounters the Religions. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014. s. 269 – 278. ISBN 978-3-374-03920-3.

  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 7. 4. 2015 10:29.
 24. JANDEJSEK, Petr. Diskuse o zkušenosti v současné římskokatolické teologii: jezuité Dupuis, Haight a Sobrino. In ŠIRKA, Z. – JANDEJSEK, P. – PANAITESCU, C. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014. s. 149-166, 223 s. ISBN 978-80-260-7183-9.

  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 7. 4. 2015 10:22.
 25. JANDEJSEK, Petr. Encountering the tradition of liberation theology. The case of Jon Sobrino. In HODOSSY-TAKÁCS, E. – KOFFEMAN, L. J. Pivotal Turns. Transforming Traditions in Times of Transition. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014. s. 119 – 130. ISBN 978-3-374-03871-8.

  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 7. 4. 2015 10:26.
 26. ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014.
  Název anglicky: Hermeneutics of Experience in Christian Tradition

  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 7. 4. 2015 10:17.
 27. JANDEJSEK, Petr. Nerovnost kořenem zla. Chudí a chudoba z pohledu teologie osvobození. Dingir. 2014, č. 1, s. 12 – 13. ISSN 1212-1371.

  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 7. 4. 2015 10:40.
 28. JANDEJSEK, Petr. Tim Noble, The Poor in Liberation Theology. Pathway to God or Ideological Construct (recenze). 2014.
  Filosofie a náboženství. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Tim Noble, liberation theology, Clodofis Boff

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 9. 3. 2022 13:53.
 29. 2013

 30. JANDEJSEK, Petr. Symbolic Mediation in the Christology of Roger Haight. Acta theologica et religionistica. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 9-17. ISSN 1338-7251.
  URL
  Název česky: Symbolické prostředkování v christologii Rogera Haighta

  Klíčová slova anglicky: Roger Haight, christology, symbol
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 7. 4. 2015 10:55.
 31. JANDEJSEK, Petr. Teologie a sociální práce: společně na cestě. Praha: ETF UK, 2013. s. 39 – 47, 8 s. ISBN 978-80-904681-1-5.
  URL
  Název anglicky: Theology and Social Work: Together on the Way

  Klíčová slova anglicky: social work, theology, Jon Sobrino
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 7. 4. 2015 10:35.
 32. 2012

 33. SVOBODOVÁ, Zuzana, Michael MARTINEK, René MILFAIT a Petr JANDEJSEK. Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-75-0.
  Název česky: Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 26. 4. 2012 20:38.
 34. JANDEJSEK, Petr. O odpuštění, vzpomínání a milosti:příspěvek ke spiritualitě smíření. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Evangelická teologická fakulta, 2012, roč. 20, č. 1, s. 51-62. ISSN 1805-2762.

  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 7. 4. 2015 10:47.
 35. JANDEJSEK, Petr. Vztah univerzality a partikularity v christologii Jona Sobrina. In Biela, Schön, Badura. Jednota v mnohosti. Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012. s. 329-342, 422 s. ISBN 978-80-88827-43-6.

  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 24. 4. 2013 12:46.
 36. 2011

 37. JANDEJSEK, Petr. A God Who Enrols Himself Among the Poor: Assignment for the Church Today. Communio viatorum : a theological journal. Prague: Protestant Theological Faculty of Charles University, 2011, č. 3, s. 63-75. ISSN 0010-3713.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 24. 4. 2013 12:49.
 38. 2010

 39. FISCHER, Ondřej a Petr JANDEJSEK. Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci. Sociální práce/Socialna praca. 2010, č. 4, s. 124-132.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 24. 4. 2013 12:52.
 40. 2008

 41. JANDEJSEK, Petr a Zdeňka HEŘMÁNKOVÁ. Etika z pohledu lidských práv. In FISCHER, Ondřej - MILFAIT, R. Etika pro sociální práci. 1. vyd. Praha: Jabok, 2008. s. 95-113, 223 s. ISBN 978-80-904137-3-3.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 24. 4. 2013 13:00.
 42. BAUEROVÁ, Kateřina, Petr JANDEJSEK a Ivana NOBLE. Hledání Ježíšovy tváře. Christologická čítanka. 1. vyd. Praha: Jabok, 2008. 160 s. ISBN 978-80-904137-5-7.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 24. 4. 2013 12:41.
 43. JANDEJSEK, Petr. Sociální práce jako profese lidských práv. In FISCHER, Ondřej a kol. Etika a lidská práva v sociální práci. Praha: CSSP, 2008. s. 51-59, 107 s.
  Změnil: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., učo 4026. Změněno: 24. 4. 2013 12:55.
Zobrazeno: 17. 8. 2022 09:45