S535 Sebezkušenost pro pomáhající profese

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 6. 12. 16:30–17:00 online, So 10. 12. 8:00–20:00 6, Ne 11. 12. 9:00–12:00 6
Předpoklady
Ochota spolupracovat, otevřenost k pohledu na vlastní životní příběh
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 11/20
Cíle předmětu
Cílem předmětu je 1) poskytnout možnost poznat formu skupinové terapie; 2) seznámit s jednou z psychoterapeutických škol; 3) poskytnout možnost vlastní sebezkušenosti (získat podnět k náhledu na svůj životní říběh). Na konci kurzu bude student schopen pochopit, vysvětlit, pojmenovat a interpretovat hlavní iterpersonální procesy - přenos, identifikace, komplementace a projekce. Bude schopen posoudit jejich vliv na život člověka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student mít základní znalosti o skupinové psychoterapii; o jedné z psychoterapetických škol. Bude schopen pochopit, vysvětlit, pojmenovat a interpretovat hlavní iterpersonální procesy - přenos, identifikace, komplementace a projekce. Bude schopen posoudit jejich vliv na život člověka.
Osnova
  • 1. Obecné zásady psychoterapie jakožto nástroje sebezkušenosti 2. Integrovaná psychoterapie (Knobloch) jako jedna z možných psychoterapeutických škol. Proběhne částečně 6.12. v 16:30-17:00, online. 3. Bloková ukázka využití metod a technik jakožto nástrojů získání sebezkušenosti - víkend 10.12. od 8.00 - 11.12.2021 do 12.00. 4. Interpretace interpersonálních procesů (rozpoznávání možných procesů - přenos, identifikace, komplementace a projekce- v životních příbězích účastníků). Bude uzavřeno na závěrečném kolokviu - termín bude domluven při blokové výuce.
Literatura
    doporučená literatura
  • Knobloch F., Knoblochová J. Integrovaná psychoterepie v akci. Grada Praha, 1999.
  • Jiří Růžička (ed.). Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha, 2011. ISBN 978-80-7387-467-4
  • Zbyněk Vybíral, Jan Roubal (eds.). Současná psychoterapie. Praha, 2010. ISBN 978-80-7367-682-7.
  • Yalom, I.D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Konfrontace Kradec Králové, 1999..
  • Prochaska, J.O., Norcross, J.C. Psychoterapeutické systémy - průřez teoriemi. ISBN 80-7169-766-4
Výukové metody
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Metody hodnocení
Zpracování eseje dle dané osnovy. Kolokvium při závěrečném setkání. Požadavky na studenta: Studium zadané literatury (bude dodána na úvodním setkání), účast na blokovém výcviku, zpracování zadaných otázek. Požadavkem je účast na úvodním setkání, víkendové sebezkušenostní aktivitě a závěrečném setkání.
Informace učitele
Třídní kniha Denní i kombinované studium. 30.11.2021 ... úvodní setkání, seznámení z předmětem, seznámení s úpravami časovými i obsahovými vzhledem k distanční výuce (předmět byl dosud koncipován důsledně pro prezenční výuku), upřesněny požadavky pro zápočet. 11.12./12.12. bloková celodenní výuka (sobota jeden blok dopoledne, dva bloky odpoledne; neděle jeden blok dopoledne) - sebezkušenostní prvky z psychoterapeutické metody, včetně práce v malé skupince, vyhodnocení, upřesnění písemné reflexe. 21.12. závěrečné zhodnocení po zaslání písemných reflexí Docházka uložena ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2022/S535