J3411 Anglický jazyk V

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2020
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Ivana Adámková (přednášející)
Mgr. Eva Hernová (cvičící)
Mgr. Zdeňka Heřmánková (cvičící)
Garance
Ing. Iveta Kaňková
Katedra jazyků – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
J3411/DA: Út 12:00–13:30 8 a každý sudý čtvrtek 12:00–13:30 7, kromě Po 26. 10. až Pá 27. 11., kromě St 23. 12. až Ne 3. 1., I. Adámková
J3411/DB: Čt 12:00–13:30 4 a každé liché úterý 12:00–13:30 2, Z. Heřmánková
J3411/K: Út 8. 9. 17:00–17:30 1, Z. Heřmánková
Předpoklady
J2412 Anglický jazyk IV && ! NOWANY ( J3421 Německý jazyk V )
Úspěšné ukončení předmětů Anglický jazyk I, II, III a IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem je další rozvoj komunikačních schopností v anglickém jazyce. Kompetence, které jsou v tomto ročníku obzvláště rozvíjeny, jsou samostatná práce s textem, schopnost shrnutí a prezentace obsahu. Důraz je kladen také na odbornou slovní zásobu (z oblasti sociální práce a teologie).
Osnova
 • Denní studium: Osnova se vytváří dle úrovně znalostí studentů v jednotlivých skupinách. Všichni studenti mají za úkol zpracovat dva odborné texty (z oblasti sociální práce a teologie), písemně je shrnout a prezentovat před skupinou.
Literatura
 • PIERSON, Cheri L. Exploring Theological English: reading, vocabulary, and grammar for ESL/EFL, Student Textbook. Carlisle: Piquant, 2010.
 • McCarthy, Academic Vocabulary in Use
 • English for Social Workers
 • ADÁMKOVA, Ivana, Ivana ČIHÁNKOVÁ, Eva HERNOVÁ a Michal PAŘÍZEK (eds.). English for Social Services. Praha: Jabok, 2014.
 • Global Issues in the ELT classrooms
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Objective PET. 1. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 208 s. ISBN 0521805791. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 315 s. : i. ISBN 0-521-65397-5. info
 • MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers [Murphy, 1997]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 300 s. : i. ISBN 0-521-55928-6. info
 • SWAN, Michael. Practical English Usage [Swan, 1991]. Oxford: Oxford University Press, 1991, Nestr. ISBN 0-19-427403-9. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers [Murphy, 1985]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, viii, 328. ISBN 0-521-28723-5. info
Metody hodnocení
Požadavky na 1 semestr výuky v denním studiu: - 2 písemné testy splněné nad 60% - prezentace odborného textu - Summary odborného textu - prezence nad 75% Požadavky na závěrečnou zkoušku viz Dokumenty katedry jazyků.
Informace učitele
J3411 Anglický jazyk V - skupina A 3.9. - úvod, sylabus, prázdniny, 8.9. - úvod do religionistiky - slovní zásoba, základní pojmy 15.9. - Christianity, Judaism - část filmu UNORTHODOX 17.9. - přednáška o vyhledávání on-line zdrojů pro texty k absolutoriím 22.9. - Islam, Hinduism,rozbor písně A is for Allah 29.9. - Buddhism, gramatika - IN CASE 1.10 - zlaté pravidlo v různých světových náboženstvích - diskuse, Moonové - dokument a text, znaky sekty ONLINE VÝUKA 6.10. - diskuse o znacích sekty, biblický příběh o starozákonním Josefovi - společná četba, diskuse o hlavních hrdinech, sledování muzikálu Josef 13.10. - presentace odborného textu studentky s následnou diskusí, biblický příběh o starozákonním Josefovi - společná četba, diskuse, sledování muzikálu Josef 15.10. - unless, provided, as long as - výklad a cvičení, biblický příběh o starozákonním Josefovi - společná četba, diskuse, sledování muzikálu Josef 20.10. - kontrola domácího úkolu, presentace odborného textu studentky s následnou diskusí, biblický příběh o starozákonním Josefovi - společná četba, diskuse, sledování muzikálu Josef PREZENČNÍ VÝUKA 1.12. - presentace odborného textu studentky s následnou diskusí, biblický pub quiz s rozborem a diskusí, poslech písně 8.12. - diskuse o příběhu starozákonního Josefa, modální slovesa, modální slovesa 10.12. - presentace odborného textu studentky s následnou diskusí, modální slovesa 15.12. - vánoční příběh v bibli - aktivity, dokument 22.12. - rozbor vánoční koledy, vánoční příběh v bibli - pokračování, shrnutí celého semestru J3411 Anglický jazyk V - skupina B 3.9. Introduction, syllabus, holiday 8.9. Inclusion of people with disabilities - video, vocabulary, speaking 10.9. People with disabilities - vocabulary revision, practice 17.9. How and where to find a suitable text for the final exam 22.9. Summary - how to write it, how to work with the text 24.9. Summary - phrases, grammar - passive - practice 1.10. Test I - vocabulary - disabilities, phrases for the summary, grammar - passive 6.10. Occupational Therapy - 11.1 -11.4 - vocabulary, text, speaking 8.10. Occupational Therapy - 11.5 - reading, vocabulary, video What is OT? 15.10. Ocupational Therapy - 11.7-11.9 - listening - stories, speaking 20.10. Occupational Therapy - 11.10, 11.11 - vocabulary practice 22.10. Student presentation+discussion (dyslexia), reminiscence therapy - 11.3 - reading, speaking 1.12. Speaking - work experience, Advent, song There is a Light 3.12. Student presentation+discussion (autism spectrum disorder), occupational therapy - vocabulary revision 10.12. Student presentations+discussion (speech disorders, personality disorders), grammar practice - questions with like 15.12. Test II - vocabulary - occupational and reminiscince therapy, grammmar - questions with like, passive 17.12. Student presentation+discussion (dyslexia, dyspraxia, ADHD), Christmas story - listening, Christamas story song
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.