V201 Psychopatologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 10:15–11:45 6, kromě Po 12. 10. až Pá 16. 10., kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10., kromě Po 9. 11. až Pá 13. 11., kromě Po 7. 12. až Pá 11. 12.
Předpoklady
S104 Obecná a vývojová psychologie || V104 Obecná a vývojová psychologie
Absolvovaný kurz Obecné a vývojové psychologie a Sociální psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz se věnuje současnému pojetí duševních nemocí na základě Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) s důrazem na sociální význam těchto nemocí a psychopatologii z hlediska jednotlivých vývojových etap člověka.
Osnova
  • 1. Historie péče o duševně nemocné, pracovníci v oblasti duševních nemocí. 2. Norma, normalita, MKN-10, příčiny vzniku psychických nemocí. 3. Diagnostické metody, právní předpisy týkající se duševně nemocných. 4. Poruchy osobnosti, poruchy pudů, poruchy vědomí. 5. Poruchy vnímání, poruchy myšlení, poruchy paměti. 6. Poruchy vůle, poruchy emocí. 7. Organicky podmíněné duševní poruchy (demence, deliria, epilepsie). 8. Poruchy spojené s návykovými látkami. 9. Psychotické poruchy. 10. Afektivní poruchy. 11. Neurotické poruchy – fobické, úzkostné, obsedantně-kompulzivní. 12. Neurotické poruchy – vzniklé vinou stresu. Poruchy příjmu potravy. 13. Sexuální dysfunkce. Specifické poruchy osobnosti. 14. Psychické poruchy u dětí.
Literatura
    povinná literatura
  • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 317 s. ISBN 978-80-262-0216-5. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 978-80-262-0225-7. info
    doporučená literatura
  • ŘÍČAN, Pavel a KOL. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 80-247-1049-8. info
  • RABOCH, Jiří a KOL. Psychiatrie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečný test, v případě neúspěchu v testu ústní zkoušení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.