S2031 Základy práva I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 8:30–10:00 6, kromě Po 13. 10. až Pá 17. 10., kromě Po 27. 10. až Pá 31. 10., kromě Po 10. 11. až Pá 14. 11., kromě Po 8. 12. až Pá 12. 12., kromě Po 22. 12. až Pá 2. 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními pojmy a instituty. Na konci předmětu by měl být student schopen číst a psát jednodušší právní texty.
Osnova
 • Představení kurzu, Přehled právních oblastí/disciplín (struktura právního řádu)
 • Základní pojmy teorie práva I (pojem práva, právní normy, subjekty práva)
 • Základní pojmy teorie práva II (interpretace práva, právní vztahy, právní odpovědnost)
 • Mezinárodní a evropské právo
 • Základní lidská práva, principy právního státu
 • Ústavní pořádek ČR, legislativní proces
 • Správní právo, uspořádání státní správy a samosprávy
 • Problematika cizinců a azylantů
 • Základní zásady občanského práva, osoby
 • Zastoupení, věci, právní skutečnosti, ochrana spotřebitele
 • Rodinné právo
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení a psaní právních textů, tvorba wikipedických hesel.
Metody hodnocení
2 písemné testy (jeden po zimním semestru, jeden po letním semestru)- 50 % hodnocení.
Tvorba wikipedického hesla z právní oblasti - 50 % hodnocení.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.