S385 Animace a participace v sociální práci

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 15:30–17:00 4, kromě Po 26. 3. až Pá 13. 4., kromě Po 21. 5. až Pá 1. 6.
Předpoklady
Předmět je zakončen seminární prací a písemným testem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy sociálně-kulturní animace a participace a s jejich aplikací v práci se skupinou / s komunitou. Teoretická část předmětu je zaměřen na koncepci sociálně-kulturního rozvoje – východiska, dějinné souvislosti, současné výhledy a zásady animačního přístupu. Praktická část předmětu je věnována participaci. Výstupem je výzkumné šetření míry participace v zařízeních sociálních služeb.
Osnova
 • Časový plán předmětu:
 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu každé pondělí. První hodina bude přednáška, druhá seminář. Vzhledem k tomu, že semináře jsou povinné, je možné z celkového počtu 9 termínů chybět maximálně na dvou (!). Část výuky bude probíhat formou referátů studentů podle knihy "Animace". Vyučující pak doplní referáty doplňujícím výkladem, příklady z praxe nebo cvičením.
 • Přehled termínů a témat:
 • Úvod do problematiky, osvěta, lidové vrstvy, vývoj sociálně kulturní animace, rozdělení referátů
 • Pojem "animace" - referát; základní přístup animátora, probuzení "potlačeného potenciálu", příklady sociálně kulturní animace - Švýcarsko, Paulo Freire a Augusto Boal
 • Animátor - poslání a profese - referát; vývoj pohledu na animátora v sociální práci; úkoly animátora; animátor jako organizátor a "enabler"; organizační předpoklady, dynamika ve skupině a práce animátora se skupinovou dynamikou
 • "Horká a studená" animace - dilema: profesionalita / nadšení, řešení tohoto dilematu, animátor jako mediátor - moderace diskuse ve skupině
 • Participace a její význam; formy a stupně participace
 • Kritéria participace; zadání seminární práce
 • Vytváření dotazníků (k seminární práci)
 • Animátor jako mediátor - moderace diskuse ve skupině
 • Zápočtový test a prezentace seminárních prací
Literatura
  povinná literatura
 • KAPLÁNEK, Michal. Animace. 2013. info
  doporučená literatura
 • Theater of the oppressed. Edited by Augusto Boal, Translated by Charles A. Leal McBride - Maria-Odilia Lea. New York: Theatre Communications Group, 1985, xiv, 197 s. ISBN 0930452496. info
Výukové metody
monologická, dialogická; samostatné zpracování výzkumu
Metody hodnocení
skupinový projev, písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2018/S385