S385 Animace a participace v sociální práci

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2016
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 10:15–11:45 4
Předpoklady
Předmět je zakončen seminární prací a písemným testem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy sociálně-kulturní animace a participace a s jejich aplikací v práci se skupinou / s komunitou. Teoretická část předmětu je zaměřen na koncepci sociálně-kulturního rozvoje – východiska, dějinné souvislosti, současné výhledy a zásady animačního přístupu. Praktická část předmětu je věnována participaci. Výstupem je výzkumné šetření míry participace v zařízeních sociálních služeb.
Osnova
 • Časový plán předmětu:
 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu každé pondělí. První hodina bude přednáška, druhá seminář. Vzhledem k tomu, že semináře jsou povinné, je možné z celkového počtu 12 termínů chybět maximálně na třech (!). Část výuky bude probíhat formou referátů studentů podle knihy "Animace". Vyučující pak doplní referáty příklady z praxe.
 • Přehled termínů a témat:
 • 1.2.2016 Úvod do problematiky, osvěta, lidové vrstvy, vývoj sociálně kulturní animace, rozdělení referátů
 • 8.2. Pojem "animace" - referát; základní přístup animátora, probuzení "potlačeného potenciálu", příklady sociálně kulturní animace - Švýcarsko
 • 15.2. "Horká a studená" animace - dilema: profesionalita / nadšení, řešení tohoto dilematu, animátor jako mediátor - příklady a cvičení
 • 22.2. Animátor - poslání a profese - referát; vývoj pohledu na animátora v sociální práci
 • 29.2. Úkoly animátora; animátor jako organizátor a "enabler"; organizační předpoklady
 • 7.3. Participace a její význam; formy a stupně participace
 • 14.3. Kritéria participace; zadání seminární práce, vytváření dotazníků (k seminární práci)
 • 21.3., 28.3. a 4.4. se výuka nekoná (Velikonoce a praxe)
 • 11.4. Skupinová dynamika a role ve skupině
 • 18.4. Animátor jako moderátor - moderace diskuse
 • 25.4. Speciální formy animace - divadlo Forum
 • 2.5. Prezentace a hodnocení seminárních prací
 • 9.5. Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • KAPLÁNEK, Michal. Animace. 2013. info
  doporučená literatura
 • Theater of the oppressed. Edited by Augusto Boal, Translated by Charles A. Leal McBride - Maria-Odilia Lea. New York: Theatre Communications Group, 1985. xiv, 197 s. ISBN 0930452496. info
Výukové metody
monologická, dialogická; samostatné zpracování výzkumu
Metody hodnocení
skupinový projev, písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018.