S385 Animace a participace v sociální práci

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 10:15–11:45 1, kromě Po 7. 4. až Pá 25. 4., kromě Po 19. 5. až Pá 30. 5.
Předpoklady
Předmět je zakončen písemným testem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy sociálně-kulturní animace a participace a s jejich aplikací v práci se skupinou / s komunitou. V úvodní části je předmět zaměřen na koncepci sociálně-kulturního rozvoje – východiska, dějinné souvislosti, současné výhledy. Další část předmětu je věnována animaci a roli animátora v rámci sociální práce ve Francii a ve Švýcarsku.
Osnova
 • Časový plán předmětu:
 • Předmět je rozdělen na 11 témat. Některá témata jsou prezentována formou přednášky, která není povinná (lze nahradit samostudiem). Jiná témata musí být vysvětlena a prodiskutována, tam je účast povinná. Účast na praktických tématech (cvičeních) je rovněž povinná.
 • První 2 témata prezentuje vyučující formou přednášky a diskuse nad prostudovaným textem (účast povinná):
 • 3.2.2014 Myšlenka „povznesení lidových vrstev“ (osvěta) - filozofická východiska a dějinný vývoj
 • 10.2. Sociálně-kulturní rozvoj jako cíl komunitní práce
 • 17.2. Výuka tohoto předmětu odpadá!
 • V dalších 3 dvouhodinovkách budou vybraní studenti prezentovat hlavní témata první části knihy M. Kaplánka "Animace" - ke stažení na dokumentech serveru www.sdb.cz (povinné pouze pro studenty, kteří dosud neabsolvovali předmět "Informální edukace"):
 • 24.2. Pojem „animace“, jeho vznik a vývoj
 • 3.3. Animátor a jeho role ve skupině
 • 10.3. Skupinová dynamika - teoretické základy
 • Další část předmětu bude mít seminární charakter - 3 bloky (povinná účast):
 • 17.3. Vztahy ve skupině a jejich reflexe
 • 24.3. Moderace - mediace - facilitace (metody a techniky)
 • 31.3. Animace a poradenství - dva přístupy k sociální práci
 • Ve dnech 7. a 14.4. výuka není - z důvodu praxe 3. ročníku
 • Pondělí 21.4. je velikonoční pondělí - den pracovního klidu
 • Závěrečný blok (3 témata - účast je doporučená, ale lze nahradit samostudiem):
 • 28.4. Animace jako „uvolňování kreativního potenciálu“ a "empowerment"
 • 5.5. Další formy práce s „lidovými vrstvami“ – pedagogika / divadlo utlačovaných (Freire, Boal)
 • 12.5. Příklady podpory kreativity v prostředí ohroženém sociální exkluzí.
 • Předmět je zakončen testem:
 • 19.5. Zápočtový test
Výukové metody
monologická, dialogická
Metody hodnocení
skupinový projev, písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018.