S381 Mezioborový přístup k sociální práci

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 12:00–13:30 3, kromě St 4. 4. až Út 10. 4., kromě Po 21. 5. až Pá 1. 6.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
S381/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
S381/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
S381/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
S381/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
S381/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
S309 Bloková praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednost využívat poznatky z různých oborů k interdisciplinárnímu řešení problémů a aplikovat je v praktických situacích.
Osnova
  • Témata : 1) Význam mezioborového přístupu v SP 2) Meziobor. spolupráce v rámci týmu, klíčový pracovník, case management 3) Meziobor. spolupráce mezi organizacemi, případová konference 4) Kazuistiky, případové studie 5) Vyhodnocení Realizace : Semináře s diskusí na dané téma (ad 1),2),3) řídí vyučující. Práce ve skupinách (ad 4) : • Studenti se rozdělí do 5 pracovních skupin. • Každá skupina zpracuje kasuistiku (případovou studii) na základě zkušeností z praxe. • Kazuistika bude ilustrovat aplikaci mezioborového řešení. • Každá skupina bude při zpracování kasuistiky absolvovat dvě konzultace s vyučujícími v daném termínu. • Každá skupina bude prezentovat kasuistiku v rámci semináře v daném termínu. • Na prezentaci navazuje diskuse k problematice, její součástí je také vyhodnocení způsobu prezentace a reflexe práce ve skupině • Seminářů se účastní všichni studenti Vyhodnocení (ad5) - diskuse studenti a vyučující , dotazníky pro studenty
Výukové metody
semináře s diskusí, práce ve skupinách, zpracování a prezentace kasuistiky, konzultace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, léto 2010, léto 2011, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018.