S3121 Supervize odborné praxe specializační I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2016
Rozsah
0/1. Ukončení: -.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (cvičící)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S3121/A: Čt 10:15–11:45 4, kromě Čt 1. 9. až Pá 23. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 25. 11., kromě St 28. 12. až Po 2. 1., I. Čihánková
S3121/B: Čt 10:15–11:45 čajovna, kromě Čt 1. 9. až Pá 23. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 25. 11., kromě St 28. 12. až Po 2. 1., H. Čížková
S3121/C: Čt 10:15–11:45 3, kromě Čt 1. 9. až Pá 23. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 25. 11., kromě St 28. 12. až Po 2. 1., R. Kuchař
S3121/D: Čt 10:15–11:45 7, kromě Čt 1. 9. až Pá 23. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 25. 11., kromě St 28. 12. až Po 2. 1., M. Ortová
S3121/E: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Čížková, Pro studenty kombinovaného studia ETF a Jabok.
S3121/F: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kuchař, Pro studenty kombinovaného studia ETF a Jabok.
S3121/G: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Ortová, Pro studenty kombinovaného studia ETF a Jabok.
Předpoklady
NOW ( X309 Odborná praxe bloková specializační )
Korekvizita: S309 Odborná praxe bloková specializační
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat praktickou zkušenost s případovou supervizí, propojit teoretické poznatky o supervizi s praktickými zkušenostmi.
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002. 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Studenti se v malých skupinách učí formulovat téma a zakázku a cíle supervize, vytvářet kontrakt, rozumět superviznímu procesu, reflektovat jeho průběh, rozumět vlastní roli i prožívání, být empatický k ostatním a rozumět skupinovým procesům.
Metody hodnocení
Každý student je povinen aktivně se zúčastnit všech supervizních a přípravných setkání. Na svou supervizi si připraví téma a formulaci své zakázky týkající se případové supervize. Vypracuje zápis z vlastní a cizí supervize dle osnovy přístupné v ISu. Ve výjimečných případech jsou tolerovatelné maximálně dvě řádně zdůvodněné absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2016/S3121