S208 Základy ekonomiky

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Bruna (přednášející)
Mgr. Lucie Michalová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S208/D: Po 8:30–10:15 1, kromě Po 5. 10. až Pá 9. 10., kromě Po 26. 10. až Pá 6. 11., kromě Po 30. 11. až Pá 4. 12., kromě St 23. 12. až Ne 3. 1., P. Bruna
S208/K: Út 23. 3. 17:00–20:15 3, Út 6. 4. 17:00–20:15 3, P. Bruna
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle modulu Cílem modulu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti ekonomiky, sociální ekonomiky, účetnictví a finančního hospodaření organizace, získat znalosti a dovednosti v oblasti projektové práce. Metody výuky: Přednáška, poverpointévá prezentace, diskuse, modelové situace a jejich řešení, zkušenosti z praxe, práce ve skupině, zpracování modelového projektu Anotace modulu Základy ekonomiky: Základní ekonomické pojmy Právní formy podnikání v ČR, typy vlastnictví a společnosti Ekonomická struktura organizace, majetek a druhy majetku organizace, zdroje financování Základy účetnictví, účetní operace Zaměstnávání, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce Projektová práce: Projekt – definice a charakteristika, řízení projektu, cíle /SMART/, klíčové dokumenty a projektový záměr Analýza potřeb a studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosu, analýza rizik Logický rámec, klíčové aktivity a realizační tým, cílová skupina Rozpočet projektu, Ganttovo schéma /termíny a harmonogram, evaluace a monitorování, fondy EU, ESF, administrace projektů Základy sociální ekomiky : Sociální ekonomika, její principy a právní úprava Koncept sociální a solidární ekonomiky Sociální ekonomie a sociální podnikání jako nástroj politiky zaměstnanosti a integrace osob znevýhodněných na trhu práce Zakládání a provozování sociálního podniku Studijní literatura a pomůcky MERTLÍČKOVÁ RUŽIČKOVÁ, Růžena: Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně, Praha, Anag 2011, ISBN 978-80-7263-675-4 DOHNALOVÁ Marie a kol.: Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého, Praha, Wolters Klewer, 2013, ISBN 978-80-7357-269-3 MAREK,Dan, KANTOR, Tomáš, Praha, Barrister & Principal , 2009, ISBN 978-80-87029-56-5
Informace učitele
Třídní kniha - přehled probraných témat u PS a KS Základní ekonomické pojmy Základy účetnictví, účetní operace Zaměstnávání, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce Projektová práce: Projekt – definice a charakteristika, řízení projektu, cíle /SMART/, klíčové dokumenty a projektový záměr Analýza potřeb a studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosu, analýza rizik Logický rámec, klíčové aktivity a realizační tým, cílová skupina Rozpočet projektu, Ganttovo schéma /termíny a harmonogram, evaluace a monitorování, fondy EU, ESF, administrace projektů Základy sociální ekomiky : Sociální ekonomika, její principy a právní úprava Koncept sociální a solidární ekonomiky Sociální ekonomie a sociální podnikání jako nástroj politiky zaměstnanosti a integrace osob znevýhodněných na trhu práce Zakládání a provozování sociálního podniku
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.