X2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Brázda (přednášející)
Mgr. Tereza Najbrtová (přednášející)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Čížková
Katedra odborných praxí - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
X2091/A: každé sudé úterý 10:15–11:45 4, kromě Po 28. 10., kromě Po 23. 12., kromě Po 6. 1. ; a Út 22. 10. 10:15–11:45 4, T. Najbrtová
X2091/B: každé sudé úterý 10:15–11:45 7, kromě Po 28. 10., kromě Po 23. 12., kromě Po 6. 1. ; a Út 22. 10. 10:15–11:45 7, D. Urban
X2091/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Čihánková, jen pro studenty kombinovaného studia Jabok
X2091/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Ortová, jen pro studenty kombinovaného studia Jabok
X2091/E: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Urban, jen pro studenty kombinovaného studia Jabok
X2091/ETF: Út 8. 10. 10:15–11:45 čajovna, Út 15. 10. 10:15–11:45 čajovna, Út 22. 10. 10:15–11:45 čajovna, St 6. 11. 10:15–11:45 čajovna, Út 12. 11. 10:15–11:45 čajovna, Út 10. 12. 10:15–11:45 čajovna, H. Čížková
Předpoklady
NOW ( X2101 OPI III. )
Korekvizita : Odborná praxe bloková informativní III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Společný seminář, informace o organizaci a nárocích praxí ve 2. ročníku;
 • Téma: Sociální služby;
 • Téma: Individuální plán praxe;
 • Téma: Volba pracoviště;
 • Téma: Reflexe praxe;
 • Téma: Volba pracoviště, plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Vyhodnocení praxí v ZS;
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002. 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.