S112 Úvod do sociální práce

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 15:30–17:00 6, kromě Po 2. 9. až Pá 13. 9., kromě Po 28. 10. až Pá 8. 11., kromě Po 23. 12. až Pá 3. 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat přehled o sociální práci jako profesionálních a institucionalizovaných aktivitách , orientovat se v oblastech působení a legislativním zakotvení, seznámit se s vývojem oboru, porozumět cílům, charakteristikám a pojetí sociální práce.
Osnova
  • •Sociální práce , vymezení pojmů, definice ,historický vývoj oboru •Moderní sociální práce , charakteristiky, paradigmata •Sociální politika, sociální správa, pojmy, subjekty, účastníci, odvětví ve vztahu k sociální práci •Systém sociální ochrany obyvatel ČR - sociální pojištění, sociální podpora, sociální pomoc (související legislativa a vztahy k sociální práci) •Sociální služby ( z.č. 108/2006 Sb., vyhl. č. 505/2006 Sb., ) •Sociálně právní ochrana dětí ( pojetí, cíle, související legislativa, instituce) •Profese a profesní etika
Literatura
    povinná literatura
  • Základy sociální práce. Edited by Oldřich Matoušek. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 309 s. ISBN 9788073673314. info
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.