T583 Ježíšova blahoslavenství jako inspirace pro pomáhající profese

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
Katedra filosofie a teologie - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 13:45–15:15 4, kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Předpoklady
Absolvování předmětů: Úvod do křesťanství, Úvod do teologie a Bible. Jedná se o Ježíšovými blahoslavenstvími inspirovaný kurz. U účastníka se tedy předpokládá otevřenost k poselství křesťanského evangelia; výhodou, nikoli však podmínkou, je předchozí vzdělání ve filosoficko-teologické oblasti či křesťanská praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 1/18
Cíle předmětu
Cílem kurzu je posílení spirituální identity pracovníka v pomáhajících profesích jako obrana proti profesnímu a osobnostnímu vyhoření, a začlenění jeho práce do širších obecně lidských i spirituálních souvislostí.
Výstupy z učení
Ježíšova blahoslavenství jsou „rodinným stříbrem“ křesťanství. Jsou ve své podstatě schopna promlouvat i mimo ně a přitom neztratit nic ze své síly? Kurz se snaží jednotlivá blahoslavenství interpretovat v jejich původním kontextu, ale zároveň jejich poselství přenést do obecně lidské spirituality, zejména té, kterou ke své práci potřebuje pracovník v pomáhajících profesích.
Osnova
  • 1. Úvodní otázky, začlenění blahoslavenství do jejich historického a biblického kontextu a vysvětlení jejich základní struktury. 2. „Blahoslavení chudí v duchu“. Člověk a to, co jej přesahuje. 3. „Blahoslavení plačící“. Člověk a kultivace jeho vztahů k okolí. 4. „Blahoslavení tiší“. Člověk a nenásilí. 5. „Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti“. Člověk a kultivace vlastního nitra. 6. „Blahoslavení milosrdní“. Člověk a milosrdenství jako životní styl. 7. „Blahoslavení čistého srdce“. Člověk a jeho vnitřní cesta. 8. „Blahoslavení šiřitelé pokoje“. Člověk a nadhled. 9. „Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost“. Člověk a životní pevnost. 10. Blahoslavenství jako pozvání na cestu.
Literatura
  • Sacra Pagina. Edited by Daniel J. Harrington, Translated by Pavel Jartym. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 469 s. ISBN 8071924237. info
  • SCHNACKENBURG, Rudolf. Všechno zmůže, kdo věří : kázání na hoře a Otčenáš. Translated by Jiří Hoblík. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997. 163 s. ISBN 80-7021-214-4. info
Výukové metody
seminární forma výuky, vyžaduje se 80% přítomnost
Metody hodnocení
Esej na 2-3 strany, pojednávající o jednom blahoslavenství, odevzdaná do konce zkouškového období.
Informace učitele
Literatura: D.J. Harrington, Evangelium podle Matouše, Vyšehrad, Praha 2004 R. Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří. Kázání na hoře a Otčenáš. Vyšehrad, Praha 1997 L. Tichý, Blahoslavenství Matoušova horského kázání, in Studia Theologica 2(4), 2001, 1-13 D. Andrews, Plan B. Be the Change You Want to See in the World, Authentic Media, Crownhill 2010
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, léto 2020.