V1621 Metody pohybových a herních aktivit

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Pařízek (přednášející)
Bc. Pavel Kaplan (pomocník)
Garance
Mgr. Michal Pařízek
Katedra pedagogiky a psychologie - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1621/A: Út 10:15–11:45 tělocvična, kromě Po 4. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až So 28. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě So 23. 12. až Út 2. 1., M. Pařízek
V1621/B: Út 12:00–13:30 tělocvična, kromě Po 4. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až So 28. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě So 23. 12. až Út 2. 1., M. Pařízek
V1621/C: Út 13:45–15:15 tělocvična, kromě Po 4. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až So 28. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě So 23. 12. až Út 2. 1., M. Pařízek
V1621/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Kaplan, M. Pařízek, jen pro studentky kombinovaného studia Jabok
Předpoklady
Předmět Metody pohybových a herních aktivit je otevřen pro všechny studenty Jaboku a ETF UK oboru PSP. Student by měl být fyzicky schopen nepříliš náročného pohybu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu Metody pohybových a herních aktivit je vybavit studenty zásobou jednodušších her a aktivit, které mohou uplatnit na různých pracovištích v rámci sociální práce (i praxích), kde se pracuje s pohybovými aktivitami.

Dalším cílem je nabídnout studentům pohled na tělesnost, jako jednotu těla a ducha a tak i ukázat, jak je péče o vlastní tělesnost důležitá.

Důraz je kladen na umění dobře se rozcvičit a protáhnout. Celkovým cílem předmětu Metody pohybových a herních aktivit je pozitivně naladit studenty pro pohybové či herní aktivity a jejich využití v praxi.
Osnova
 • Hodiny jsou zaměřeny tematicky (jedno téma někdy prochází více výukovými jednotkami). Např.:
 • Jednoduché "dobrodružné" hry, "problémové" hry, honičky
 • Dechové relaxační techniky
 • Jednoduchá cvičení na bázi jógy
 • Jednoduchá cvičení na bázi tai-ji
 • Sportovní hry a jejich zjednodušené varianty (frisbee, volejbal, basketbal, fotbal, softbal, interkros, soft tenis, stolní tenis, badminton ...)
 • "Problémové" hry a různé honičky
 • Kreativní pohybové aktivity (např. hodina s novinami, s různým nářadím / náčiním)
 • "Běží se mi lehce"
 • Meditace v chůzi dle Thich Nhat Hanha
 • a další
Literatura
  doporučená literatura
 • Mnoho dalších publikací o sportovních hrách, především od nakladatelství Grada
 • NORBEKOV, Mirzakarim. Lekce Dr. Norbekova Cesta k mládí a zdraví Cvičení pro zlepšení vitality, posílení páteře a kloubů, omlazení tváře, zlepšení zraku ve 12 lekcích. Lott, 2004, ISBN 80-86854-00-0, brož., 197 str
 • Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Edited by Jan Neuman, Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 4. Praha: Portál, 2007. 325 s. ISBN 9788073672768. info
 • FOJTÍK, Ivan. Čchi-kung : masáže a cvičení pro zdraví. vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 172 s. ISBN 80-7178-733-7. info
 • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry v tělocvičně : Hry v tělocvičně (Variant.). Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 243 s. : i. ISBN 80-7178-555-5. info
 • LYSEBETH, André van. Jóga. 1, Učím se jógu. Vyd. 4., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 1998. 271 s. : i. ISBN 80-7203-073-6. info
 • FELDENKRAIS, Moshé. Feldenkraisova metoda : pohybem k sebeuvědomění : Bewusstheit durch Bewegung (Orig.). Vyd. 1. V Praze: Pragma, 1996. 185 s. ISBN 80-7205-058-3. info
Výukové metody
aktivní participace na hodinách - různé, především praktické / pohybové formy výuky
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za aktivní účast na hodinách. Ne více než 3 absence. 1 "výstup" (vedení hodiny na zvolené téma po dobu cca 15 minut) buď v ZS nebo v LS
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019.