T384 Současná religiozita

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karel Spal (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 8:30–10:00 3, kromě Po 26. 10. až Pá 27. 11.
Předpoklady
Výuka předmětu začne ve středu 11.9.2013
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Anotace: Kurz nahlíží současnou religiozitu skrze téma náboženské autority/moci. Zaměřuje se jak na teoretické koncepty (Weber, Arendtová, Foucault, Said), tak i na různé způsoby uplatňování mocenských mechanismů na příkladech ze současné religiozity. Zabývá se různými způsoby legitimizace náboženské autority, hranicemi mezi manipulací a přijatelnou formací členů náboženských skupin. Diskutuje střety státního práva s nároky náboženských organizací. Kurz je založen na otevřených diskuzích nad společně studovanými texty a filmovými materiály.
Osnova
  • 1. Úvodní, seznamovací hodina Představení kurzu, sylabu, literatury, filmů. Požadavky na zápočet. 2. Diskuze k dokumentu Ježíš je normální Ježíš je normální, režie Nvotová, Česko/Slovensko 2008, 67 minut Triumfální centrum víry - představení. Práva rodičů určovat náboženskou, kulturní a hodnotovou orientaci svých dětí versus práva dítěte. Porušování dětských práv v souvislosti s výskytem náboženských symbolů ve státních školách. Klouzavost hranice. Jak se tyto hranice v diskuzi mezi studenty a učitelem argumentují (mal som ho radši než tatu...)? Jak se náboženská neutralita státu projevuje ve výchově dětí umístěných do ústavní péče? S jakými typy autorit se v dokumentu setkáváme? Mají své hierarchie? Literatura k tématu: Úmluva o právech dítěte, České znění úmluvy, jak bylo publikováno sdělením č. 104/1991 Sb. Dostupné z URL http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=104/1991 Zákon o církvích a náboženských společnostech (č.3/2002 sb.). Dostupné z URL http://zakony-online.cz/?s96&q96= Ryšavý I., Náboženský úsudek a děti, Dingir 4/2010 Hošek P., Trestej syna dokud je naděje, Dingir 4/2010 Vojtíšek Z., Děti nového věku, Dingir 4/2010 3. Max Weber – Sociologie náboženství Funkcionalistická teorie a náboženství. Panství. Ideální typ. Dva krátké filmové dokumenty (13.08 + 11.37 min). Legální, tradiční a charismatická autorita římského biskupa. Max Weber a jeho klasifikace způsobů legitimizace moci. Neoweberovci. Literatura k tématu: Weber M., Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dějin. Mladá Fronta. Praha 1997. Weber M., Sociologie náboženství. Vyšehrad. Praha 1998. 4. Problematizace náboženské autority a mocenských mechanismů v současné religiozitě Přednáška má za úkol seznámit posluchače s mediálním obrazem církví a náboženských společností. Zaměřuje se na to, jak se tento obraz vytváří, potažmo jak medializace proměňuje samo náboženství i nad náboženskou rolí samotných médií. Druhá část přednášky se orientuje na několik základních přístupů k současné religiozitě a je doprovázena ukázkami. Různé zdroje kritiky. I.Antikultovní přístup http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/847286 + http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1205050312 II. Kontrakultovní přístup http://uogcc.org.ua/cz/video/article/?article=4559 + http://uogcc.org.ua/cz/video/article/?article=4511 + http://www.pravoslav.gts.cz/ III. Badatelský přístup (vždy problematický) IV. Ochranářský přístup http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1957060 + Křížková, M., Neviditelná menšina. Analýza mediálního obrazu českých muslimů. Dostupné na http://www.mkc.cz/uploaded/download/Cizinci_nasinci_a_media.pdf V. Přívrženecký přístup http://www.zivot4d.cz/files/File/Knihy/NebojSeJenVer.pdf + http://www.dub.cz/cs/preambule.php Diskuze: Jak tyto přístupy souvisí s dokumentem Ježíš je normální? Které podle vás v dokumentu převažují? Jak jsou konstruovány? 5. Hannah Arendtová a její uchopení autority Autorita zříkající se moci. Pyramidální struktura. Triáda – náboženství, tradice, autorita. Eichman a jeho vztah k autoritám. Banalita zla. Pracovní text k hodině: Claverie E., Metody zastrašování, Biograf 51/2010. Literatura k tématu: Arendtová H., Eichman v Jeruzalémě. Zpráva o banalitě zla. Mladá Fronta. Praha 1995. Arendtová H., Krize kultury. Mladá Fronta. Praha 1995. 6. Michel Foucault – Subjekt a moc Základní pojmy: subjekt, diskurz, epistémé. Transformace člověka v subjekt. Co se děje, jestliže jednotlivec užívá své moci nad jinými? Moc jako vždypřítomné silové pole, diskurzivní pole. Jak analyzovat mocenské vztahy? Literatura k tématu: Foucault M., Myšlení vnějšku, Herrmann a synové. Praha 2003 (s. 195-227) Foucault M., Dohlížet a trestat, Dauphin. Praha 2000. Foucault M., Slova a věci, Computer Press. Brno 2007 7. Mocenské mechanismy v náboženských světech: hudba (host Barbora Spalová, PhD) Hudba vpisující diskurs náboženské skupiny do těl přívrženců.. Metodologie antropologického výzkumu hudby. Hudba v judaismu, křesťanství a islámu. Case study: JB a ŘKC – já a společenství v hudebních složkách bohoslužby. 8. Způsoby uplatňování mocenských mechanismů: řád, oděv. Apoštolská církev. Program Teen Challenge. Denní řád. Práce s filmovým dokumentem – Život v řádu (30 min). Způsoby uplatňování mocenských mechanismů: oděv (prezentace Funkce oděvu). Hijab http://www.youtube.com/watch?v=vJDWbkJUUgs&feature=related ; „Šátkový zákon“ ve Francii. Literatura k tématu: Robbers G., Stát a církev v zemích EU, Akademia, Praha 2002. 9. Způsoby uplatňování mocenských mechanismů: vědění Saidova inspirace Michelem Foucaultem. Co je orient a orientalismus. Orientalismus jako mocenský nástroj. Intelektuální kolonizace. Literatura k tématu: Said E. W., Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Paseka. Praha 2008. 10. Závěrečná hodina Shrnutí kurzu, diskuze nad filmy, evaluace. Základní literatura: Arendtová H., Krize kultury. Mladá Fronta. Praha 1995. Foucault M., Myšlení vnějšku, Herrmann a synové. Praha 2003. Weber M., Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dějin. Mladá Fronta. Praha 1997. Said E. W., Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Paseka. Praha 2008. Doporučená literatura: Arendtová H., Eichman v Jeruzalémě. Zpráva o banalitě zla. Mladá Fronta. Praha 1995. Foucault M., Dohlížet a trestat, Dauphin. Praha 2000. Foucault M., Slova a věci, Computer Press. Brno 2007. Lužný D., Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. Masarykova univerzita. Brno 2005. Robbers G., Stát a církev v zemích EU, Akademia, Praha 2002. Vojtíšek Z., Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Portál. Praha 2004. Weber M., Sociologie náboženství. Vyšehrad. Praha 1998. Doporučené filmy k tématu: Dítě z Maconu, režie: Peter Greenaway Evropa, režie: Lars von Trier Ivetka a hora. Jak žít se zjevením, režie: Vít Janeček Ježíš je normální, režie: Tereza Nvotová Jméno růže, režie: Jean - Jacques Annaud Manderlay, režie: Lars von Trier Náš vůdce, režie: Dennis Gansel
Metody hodnocení
Požadavky na zápočet: Docházka 75%, resumé vybraného titulu ze základní či doporučené literatury (rozsah 2 - 4 normostrany)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017.