S535 Sebezkušenost pro pomáhající profese

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 30. 9. 15:30–16:30 malá aula, So 3. 10. 8:00–20:30 malá aula, Ne 4. 10. 9:00–12:00 malá aula, Út 13. 10. 15:30–17:00 malá aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 1/20
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout možnost poznat formu skupinové terapie; seznámit s jednou z psychoterapeutických škol; poskytnout možnost vlastní sebezkušenosti. Na konci kurzu bude student schopen pochopit, vysvětlit, pojmenovat a interpretovat hlavní iterpersonální procesy - přenos, identifikace, komplementace a projekce. Bude schopen posoudit jejich vliv na život člověka.
Osnova
  • 1. Obecné zásady psychoterapie jakožto nástroje sebezkušenosti 2. Integrovaná psychoterapie (Knobloch) jako jedna z možných psychoterapeutických škol. Proběhne částečně 30.9. 3. Bloková ukázka využití metod a technik jakožto nástrojů získání sebezkušenosti - víkend 3.10. od 8.00 - 4.10. do 12.00. 4. Interpretace interpersonálních procesů (rozpoznávání možných procesů - přenos, identifikace, komplementace a projekce- v životních příbězích účastníků). Bude uzavřeno na závěrečném kolokviu 13.10.
Literatura
    doporučená literatura
  • KNOBLOCHOVÁ, Jiřina a Ferdinand KNOBLOCH. Integrovaná psychoterapie v akci. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 1999, 322 s. ISBN 807169679X. info
  • YALOM, Irvin D. Teorie & praxe skupinové psychoterapie. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999, 704 s. ISBN 80-86088-05-7. info
  • PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy : průřez teoriemi. Překlad 4. vyd. [Praha]: Grada Publishing, 1999, 479 s. ISBN 80-7169-766-4. info
Výukové metody
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Metody hodnocení
Esej dle dané osnovy. Kolokvium při závěrečném setkání.
Informace učitele
Požadavky na studenta: Studium zadané literatury (bude dodána na úvodním setkání), účast na blokovém výcviku, zpracování zadaných otázek. Požadavkem je účast na úvodním setkání, víkendové sebezkušenostní aktivitě a závěrečném setkání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.