S2041 Rizikové skupiny I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 12:00–13:30 1, kromě Po 12. 10. až Pá 16. 10., kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10., kromě Po 9. 11. až Pá 13. 11., kromě Po 7. 12. až Pá 11. 12.
Předpoklady
S201 Psychopatologie || NOW ( V201 Psychopatologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Představit a seznámit studenty s jednotlivými druhy a formami sociálních deviací a sociálně patologických jevů, jejich příčinami a důsledky pro život jednotlivců, skupin i společnosti. Pochopení těchto jevů a souvislostí je základem sociální prevence
Osnova
  • ÚVOD, SOCIÁLNÍ DEVIACE, NORMY, NORMALITA Definice deviace, vysvětlený pojmů norma, normalita, úvod do problematiky sociálních deviací TREST A VĚZEŇSTVÍ Historie trestu, funkce trestu, trestní zákoník v ČR, vězeňský systém v ČR, sociální svět vězení, penitenciární a postpenitenciátní péče, duchovní služba; KRIMINALITA, KRIMINOLOGIE A VIKTIMOLOGIE Kriminalita, její formy, statistické sbírání dat, soudní systém v ČR, historie a vývoj kriminologie, související obory, viktimologie a její vznik a účel, proces viktimizace, viktimnost, vztah oběť a pachatel; PŘÍČINY VZNIKU DEVIACÍ Biologické, psychologické a sociální příčiny vzniku deviací, teorie deprivantství, historie přístupů, nejdůležitější přístupy; DOMÁCÍ NÁSILÍ Formy DN, specifika DN, pomoc obětem a ochrana před násilníkem, typy pachatelů domácího násilí; CAN, CSA, EAN Definice pojmů, formy a příčiny vzniku, pomoc obětem, prevence; KOLEKTIVNÍ A SKUPINOVÉ ZLO Charakteristika, příčiny, projevy; rasismus a etnické konflikty, náboženské konflikty, totalitní systémy a politický extremismus, terorismus; SEXUALITA Definice, sexualita a její význam v životě člověka, sexuální deviace, sexuální orientace; PROSTITUCE Historie a příčiny prostituce, prostituce jako patologický jev, situace v ČR a ve světě, obchodování s lidmi, sociální práce s obchodovanými, související kriminalita; BEZDOMOVECTVÍ Vývoj bezdomovectví, souvislost bezdomovectví a fungování státu, objektivní a subjektivní příčiny bezdomovectví, sociální práce s bezdomovci, důsledky bezdomovectví, postoj veřejnosti; CHUDOBA Příčiny chudoby, formy chudoby v historii a dnes, rozdíly v pojmu chudoba ve světovém měřítku, chudoba jako sociální problém; IMIGRACE Formy imigrace, cílové státy a státy s největším odlivem obyvatelstva, specifika jednotlivých skupin imigrantů, situace v ČR a ve světe, řízení o mezinárodní ochranu v ČR; ZÁVISLOSTI Pojem závislost, vznik a formy závislostí, drogy legální a nelegální, přehled OPL a jejich účinků, drogová scéna, nebezpečí užívání , práce se závislostí, systém pomoci závislým v ČR, možnosti a formy prevence, legislativa; ALKOHOL A TABÁK Historie užívání alkoholu a tabáku, nebezpečí užívání, prevence užívání, dopad užívání na ekonomiku;
Metody hodnocení
1 semestrální práce po zimním semestru, závěrečná ústní zkouška ze všech témat probíraných ve školním roce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.