S309 Odborná praxe bloková specializační

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2013
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
NOW ( S3121 Supervize odborné praxe specializační I. )
Korekvizita: S312 Supervize odborné praxe blokové specializační
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Prohloubit znalosti a dovednosti v individuálně zvolené oblasti v rámci sociálních a pastoračních služeb nebo školských zařízení
Výukové metody
Studenti absolvují odbornou praxi v rozsahu minimálně 120 hodin na pracovišti, které si sami zvolí, po konzultaci s koordinátorem praxí, který pracoviště schvaluje.
Metody hodnocení
Student: ;
Včas předá koordinátorovi praxí žádost o smlouvu na praxi;
Vypracuje individuální plán praxe, konzultuje jej s učitelem praxe a vedoucím praxe na pracovišti.;
Získá potvrzení o absolvování praxe, případně hodnocení studenta zaměstnancem pracoviště.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2013/S309