S2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2013
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
PhDr. Vladimír Mašát (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S2091/A: každé sudé úterý 8:30–10:00 6, kromě Út 29. 10. ; a Út 22. 10. 8:30–10:00 6, I. Čihánková
S2091/B: každé sudé pondělí 8:30–10:00 1, kromě Út 29. 10. ; a Út 22. 10. 8:30–10:00 1, H. Čížková
S2091/C: Po 2. 9. až Út 10. 12. každé sudé úterý 8:30–10:00 7, kromě Út 29. 10. ; a Út 22. 10. 8:30–10:00 7, R. Kuchař
S2091/D: každé sudé úterý 8:30–10:00 2, kromě Út 29. 10. ; a Út 22. 10. 8:30–10:00 2, V. Mašát
S2091/E: každé sudé úterý 8:30–10:00 4, kromě Út 29. 10. ; a Út 22. 10. 8:30–10:00 4, M. Vorlová
S2091/F: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Čížková, Kombinované studium - Hana Čížková
S2091/G: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kuchař, Kombinované studium - Radek Kuchař
Předpoklady
NOW ( S2101 Odborná praxe informativní III. )
Korekvizita : Odborná praxe bloková informativní I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Společný seminář, informace o organizaci a nárocích praxí ve 2. ročníku;
 • Téma: Sociální služby;
 • Téma: Individuální plán praxe;
 • Téma: Volba pracoviště;
 • Téma: Reflexe praxe;
 • Téma: Volba pracoviště, plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Vyhodnocení praxí v ZS;
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004, 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002, 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2014, zima 2015, zima 2016.