X1102 Odborná praxe informativní II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2015
Rozsah
3 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
Katedra odborných praxí - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
( NOW ( V1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II. )) || FORMA ( K )
Korekvizity - S1092 Metodický a supervizní seminář k odborné praxi II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat přehled a informace o vybraných institucích a zařízeních v resortu školství a o jejich zaměření, cílech, způsobech a metodách práce.
Osnova
 • Student absolvuje tři týdenní odborné praxe v zařízení podle vlastního výběru z nabídky školy podle předepsaného schématu.
 • 1. Téma: Základní nebo střední školy pro děti se speciálními potřebami, církevní nebo alternativní;
 • 2. Téma: Dětské domovy;
 • 3. Téma: Diagnostické a výchovné ústavy, dětské domovy se školou;
Literatura
  doporučená literatura
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  neurčeno
 • - Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Výukové metody
Odborná praxe týdenní bloková:
v základních a středních školách pro děti se speciálními potřebami, církevních nebo alternativních,
v dětských domovech,
v diagnostických ústavech, výchovných ústavech a dětských domovech se školou.
Metody hodnocení
Student si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy,
vypracuje před každou z praxí individuální plán praxe podle předepsaného vzoru a konzultuje jej s učitelem své seminární skupiny v rámci předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi II. a lektorem praxe (na pracovišti),
úspěšně absolvuje všechny praxe v požadovaném rozsahu a v zařízeních předepsaných typů,
vypracuje z každé praxe Zprávu z praxe,
vede své vlastní Portfolio, které obsahuje, Individuální plány všech praxí, Zprávy z absolvovaných praxí, Hodnocení studenta zaměstnancem pracoviště, případně další materiály získané na pracovišti
Navazující předměty
Informace učitele
Všechny potřebné informace obsahuje Titulní strana předmětu.
Studijní materiály jsou sdíleny s předmětem V1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.