S310 Odborná praxe bloková k absolutoriu/Diplomní praxe

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Ing. Bc. Ivana Adámková (cvičící)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (cvičící)
Mgr. Hana Čížková (cvičící)
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. (cvičící)
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (cvičící)
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (cvičící)
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (cvičící)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (cvičící)
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (cvičící)
Mgr. Marie Ortová (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Marie Vorlová (cvičící)
Jana Zajícová (cvičící)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat nebo doplnit údaje, informace a poznatky potřebné ke zpracování bakalářské práce pomocí kontaktu s pracovištěm (výzkumy, ankety, ověření údajů, atd.).
Osnova
  • 2 týdny v LS 3. ročníku
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2014/S310