S214 Specifické metody sociální práce

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 12:00–13:30 6, kromě Po 17. 2. až So 1. 3., kromě Po 17. 3. až Pá 21. 3., kromě St 16. 4. až Út 22. 4., kromě Po 28. 4. až Pá 2. 5.
Předpoklady
(( S205 Základní metody sociální práce && S201 Psychopatologie ) && ( S2042 Rizikové skupiny II. || NOW ( S2042 Rizikové skupiny II. ))) || FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat znalosti o metodách sociální práce se specifickými skupinami klinetů, dovednosti porozumět potřebám, které vypývají z náročných životních situací klientů, orientovat se v síti služeb a zvoliz adekvátní způsoby řešení. Výuka je tématicky propojena s odbrnými praxemi ve 2. ročníku
Osnova
  • Terénní sociální práce – Streetwork a nízkoprahové sociální služby Sociální práce s rizikovou mládeží Sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením (lidé bez přístřeší, lidé propuštění z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, z ústavních nebo léčebných zařízení SP, sociální služby a programy pro uživatele drog/návykových látek Sociální práce ve zdravotnických zařízeních a zařízeních následné péče, hospicová péče Sociální práce se starými lidmi Sociální práce s duševně nemocnými Sociální práce s uprchlíky Krizová intervence Mediace Video trénink interakcí Supervize v sociální práci
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Zkouška zahrnuje témata z kurzů Specifické metody SP a Základní metody SP
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2015, léto 2016, léto 2017.