S212 Odborná praxe průběžná

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
PhDr. Vladimír Mašát (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat a prohloubit odbornou způsobilost praktické zkušenosti v návaznosti na informativní praxe v individuálně zvolené oblasti, např. volnočasových nebo vzdělávacích aktivit, sociálních služeb.
Osnova
  • - minimálně 40 hodin v průběhu druhého ročníku - 2-3 hodiny týdně ve volném čase
Výukové metody
Pravidelná výchovná, sociální nebo pastorační činnost.
Metody hodnocení
o Individuální plán praxe zpracovaný studentem, konzultovaný s učitelem praxe a vedoucím praxe na pracovišti o Doklad o absolvování praxe o Zpráva z praxe, 2 NS, důraz na reflexi a sebereflexi vlastního působení o Práce s Portfoliem o Student ▪ absolvuje průběžnou praxi po předchozí konzultaci s koordinátorem praxí na základě vypracovaného individuálního plánu praxe ▪ předloží o absolvování průběžné praxe potvrzení pořádající instituce, ve kterém budou uvedeny informace o o rozsahu praxe (počet týdnů, dnů, příp. hodin) o charakteristice vykonávané činnosti ▪ vypracuje a včas odevzdá Zprávu z praxe podle předepsané osnovy ▪ založí všechny materiály do portfolia ▪ na základě předložených dokumentů obdrží zápočet
Informace učitele
Každý student před nástupem na praxi vypracuje Individuální plán praxe a konzultuje jej s vedoucím své seminární skupiny. Každý student získá zápočet tak, že po skončení praxe odevzdá vedoucímu své seminární skupiny a ten přijme Zprávu z praxe a Potvrzení o absolvování praxe
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2014/S212