S212 Odborná praxe průběžná

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2013
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
PhDr. Vladimír Mašát (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat a prohloubit odbornou způsobilost praktické zkušenosti v návaznosti na informativní praxe v individuálně zvolené oblasti, např. volnočasových nebo vzdělávacích aktivit, sociálních služeb.
Osnova
  • - minimálně 40 hodin v průběhu druhého ročníku - 2-3 hodiny týdně ve volném čase
Výukové metody
Pravidelná výchovná, sociální nebo pastorační činnost.
Metody hodnocení
o Individuální plán praxe zpracovaný studentem, konzultovaný s učitelem praxe a vedoucím praxe na pracovišti o Doklad o absolvování praxe o Zpráva z praxe, 2 NS, důraz na reflexi a sebereflexi vlastního působení o Práce s Portfoliem o Student ▪ absolvuje průběžnou praxi po předchozí konzultaci s koordinátorem praxí na základě vypracovaného individuálního plánu praxe ▪ předloží o absolvování průběžné praxe potvrzení pořádající instituce, ve kterém budou uvedeny informace o o rozsahu praxe (počet týdnů, dnů, příp. hodin) o charakteristice vykonávané činnosti ▪ vypracuje a včas odevzdá Zprávu z praxe podle předepsané osnovy ▪ založí všechny materiály do portfolia ▪ na základě předložených dokumentů obdrží zápočet
Informace učitele
Každý student před nástupem na praxi vypracuje Individuální plán praxe a konzultuje jej s vedoucím své seminární skupiny. Každý student získá zápočet tak, že po skončení praxe odevzdá vedoucímu své seminární skupiny a ten přijme Zprávu z praxe a Potvrzení o absolvování praxe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2014.