T529 Práce s vinou a smířením

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 14:35–16:05 1
Předpoklady
Bez vstupních předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Cíle předmětu
Účastníci kurzu získají hlubší porozumění tématům viny, odpuštění a smíření a jejich přesahu do praxe. Na základě společné reflexe těchto témat si vytvoří prostor pro osobní a profesní růst. Dále si mohou osvojit vybrané techniky a postupy práce s vinou a smířením, využitelné v profesní praxi.
Při řešení sociálních případů existují oblasti, kterým se obvykle vyhýbáme, protože běžné metody sociální práce se jim nevěnují. Téma viny (vlastní a druhého), zraněných vzpomínek, odlišnosti, neschopnosti odpustit, apod. Pojmenování a řešení těchto oblastí však může přinést významný posun v řešení problémů, se kterými uživatelé sociálních služeb přicházejí.
Kurz pojímá téma obecně tak, aby bylo aplikovatelné do kterékoli oblasti sociální a pastorační práce. Podle objednávky účastníků je však možné se zvýšeně zaměřit na vybrané specifické skupiny a problémy.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu
 • 2. Vina a smíření v literatuře (Čapek, Dostojevskij, Alistair Little …)
 • 3. Vina a smíření ve filmu (Ostrov, Muž bez minulosti, Pokání …)
 • 4. Odpuštění a smíření v hudbě (Trabant, U2 …)
 • 5. Odpuštění a smíření ve výtvarném umění (Rembrandt, současné projekty …)
 • 6. Odpuštění a smíření v symbolech (smírčí kříže, kříž vs. kalich, vzpomínkové dny …)
 • 7. Práce s vinou v teologii (Sacks, Volf, Schreiter, Moltmann, Williams …)
 • 8. Smíření v politickém kontextu (restorative justice, peacemaking, peacekeeping, political forgiveness, truth and reconciliation commissions …)
 • 9. Strategie smíření I
 • 10. Strategie smíření II (mediace)
 • 11. Ukončení kurzu se společným zhodnocením
Metody hodnocení
1. 80% účast na seminárních setkáních
2. esej/projekt – termín odevzdání 30. 5. 2011
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2013.