Jak byly údaje získány.

Pastorační a sociální práce (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
JABOK:J2411 Anglický jazyk III • 67 %
JABOK:J3412 Anglický jazyk VI • 67 %
JABOK:C3502 Diplomní seminář a metodické vedení práce II • 33 %
JABOK:J2412 Anglický jazyk IV • 33 %
JABOK:J3411 Anglický jazyk V • 33 %
JABOK:SE207 Metody sociálního a sociologického výzkumu • 33 %
JABOK:SS214 Pokročilé metody sociální práce • 33 %
JABOK:S103 Vybrané kapitoly ze sociologie • 33 %
JABOK:S2042 Metody práce s vybranými cílovými skupinami II • 33 %
JABOK:S2071 Metody sociálních výzkumů I • 33 %
JABOK:S2072 Metody sociálních výzkumů II • 33 %
JABOK:S208 Základy ekonomiky • 33 %
JABOK:S302 Etnické a menšinové skupiny • 33 %
JABOK:TE259 Biblistika II. • 33 %
JABOK:T121 Úvod do křesťanství • 33 %
JABOK:T123 Úvod do filozofie pro pomáhající profese • 33 %
JABOK:T223 Etika pro pomáhající profese • 33 %
JABOK:T230 Dějiny filosofického a teologického myšlení • 33 %
JABOK:T326 Filozofická antropologie • 33 %
JABOK:V101 Pedagogika • 33 %
JABOK:V102 Úvod do speciální pedagogiky • 33 %
JABOK:V1131 Sociální pedagogika I • 33 %
JABOK:V1132 Sociální pedagogika II • 33 %
JABOK:V201 Psychopatologie • 33 %

Údaje byly předpočítány: 24. 10. 2020 11:15

Všechny obory fakulty