SVOBODOVÁ, Zuzana. Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2015, roč. 11, 3-4, 7 s. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči
Název česky Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči
Název anglicky The Power of Speech: On Human Potential in Speaking, or a Person’s Calls for Speech
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2015, 1214-8725.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Klíčová slova česky řeč, logos, promluva, člověk, Aristotelés, Platón, Patočka, Komenský, Nový zákon, Lévinas
Klíčová slova anglicky language, logos, speech, man, Aristotle, Plato, Patočka, Comenius, New Testament, Levinas
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 7. 12. 2015 16:41.
Anotace
Zuzana Svobodová ve svém textu Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči ukazuje, jak vybrané teze myslitelů o lidské možnosti řeči odkazují k poslání a odpovědnosti člověka sdílet svět s druhým a s jinými.
Anotace česky
Zuzana Svobodová ve svém textu Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči ukazuje, jak vybrané teze myslitelů o lidské možnosti řeči odkazují k poslání a odpovědnosti člověka sdílet svět s druhým a s jinými.
Anotace anglicky
The Power of Speech: On Human Potential in Speaking, or a Person’s Calls for Speech. (Article) – Zuzana Svobodová in her text shows how certain concepts by thinkers on human potential in speaking refer to the mission and responsibility of a person to share the world with other people, with others.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 14:51